Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa Sagantaa Deeggarsa Muslimoota Magaalaa Mooxaatiif geggeessaa ture milkiin xumuruu beeksise

Advertisements

Haleellaa Shororkeessitoonni Naannoo Amaaraa Godina Gojjaam Bahaa Magaalaa Mooxaa keessatti Muddee 10/2012 raawwataniin, Masjiidota dabalatee qabeenyi hawaasa muslimaa heddu barbadaayuun ni yaadatama. Kanuma hordofuun mootummaan naannichaas ta’e kan federaalaa, hawaasa muslimaa magaalattii halkan tokoon qabeenyi shororkeessitootaan jalaa barbadaayee rakkoo hamaaf saaxilame kanaaaf deeggarsa tokkollee hin kennine.

Haaluma kanaan Majliisni Federaalaa Muslimoota Magaalaa Mooxaa rakkoo hamaaf saaxilaman bayyanachiisuu fi akkasumas masjiidota gubaman ijaarsisuuf, Ammajjii 22/2012 sagantaa galii walitti qabuu biyya keessaa fi biyya alaatti jalqabsiise ture. Manni Marichaa ibsa guyyaa hardhaa baaseen ammoo sagantaan Deeggarsaa Muslimoota Maaagaalaa Mooxaatiif geggeeffamaa ture kun milkii guddaan xumuramuu beeksise.

Manni Marichaa ibsa isaa kanaan, lammiilee Ityoophiyaa biyya keessaa fi biyyoota alaa jiraatan irraa Birri Miiliyoona Dhibba Lama walitti qabuuf karoorfatee akka ture ibsuun, hanga guyyaa hardhaatti Birriin 208,939,962.90 (Miliiyoonni Dhibba Lamaa fi Milliyoonni Saddeeti fi Kumni dhibba sagalii fi kumni soddomii sagal fi dhibbi sagalii fi jahatamii lamaa fi santimiin sagaltama) gara lakkoosa herreega deeggarsa Mooxaatiif banameetti kan gale tahuu ibse. Maallqni kun harki guddaan kan biyya keessatti walitti qabame yoo tahu, deeggarsi bifa meeshaalee akka Dahaabaa, Ziqayaa, Meetii, Telefoonaa, Bajaajii fi kanneen birootiin kenname, gatiin isaa Birrii 700,000 tti shallaggamus dabalataan kan kennamee tahuu ibsame.
Majliisichi ibsa isaatiin, har’a irraa jalqabee deeggarsi maqaa Muslimoota Mooxaatiin jalqabame ifatti kan goolabame tahuu ibsuun, hawaasni Ityoophiyaa biyyoota alaa keessatti Maallaqa deeggarsaa walitti qabanis, hanga March 3/2020 gama lakkoofsa herreega Dolaaraa (Oromia International Bank Oda Branch lakoofsa 1137526/2/3401/0 Swift Code:- ORIRETEA) akka galchan dhaamatee jira.

Majlisichi hojiin itti aanu maallaqa deeggarsaa kana karaa ifa taheen ijaarsa Masjiidotaa fi qabeenya muslimootaa barbadaaye bakka buusuudhaaf koree ogeeyyoota hundeessee kan socho’u tahuu ibse. Dhuma irrattis Majliisni Federaalaa hawaasa Muslimaa waamicha dhihaateef fudhatee kaka’umsa ol’aanaan karoora isaa bakkaan gahe galateeffatee jira.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii Koroonaatiin qabamanii saffisaan dabalaa jira

Masri namni Dhibee Vayirasii Koroonaa (COVID-19)’n qabame biyya isii keessatti argamuu, February 13/2020 gabaasuun biyya…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Aanaa Dirree Salaatni Juma’aa fi Jama’aa masjidaatti akka hin geggeeffamne Murteesse

Godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Meeggaatti hoggantoonni majlisa aanichaa fi Koreen masjidoota guyyaa har’aa marii…

2 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Sa’uudii dhimma Hajjii baranaa irratti murtii irra waan hin gahiniif muslimoonni obsaan akka eeggatan gaafate

Utubaa Islaamaa shanan jidduu Hajjii raawwatuun tokko yoo tahu, nama Muslimaa hajjuu dandahu hunda irratti…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Naannoo Oromiyaa Masjidoonni akka cufaman ajaje

Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Naannoo Oromiyaa(Majlisni), tatamsaa'a dhibee Koroonaa Vaayiras to’achuuf Salaatni Jum'aa fi Jam'aa…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Filannoon biyyooleessa Itoophiyaa dabarfame

Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa ibsa guyyaa har’aa kanneen, sababa weerara dhibee Koroonaa-Vaayirasiin walqabatee rakkoowwan dhufan…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin Koroonaa irratti argame 21 gahuu ibsame

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa Dr.Liiyaa Taaddasa akka ibsitetti, guyyaa kaleessaa fi har’aa qorannoo shakkamtoota irratti godhameen…

5 days ago