Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin Paartiileen siyyaasaa Boordii Filannoo Biyyaalessaa waliin gaggeessaa turan adda cite

Advertisements

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Jum’aa har’aa wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhihaate irratti, paartiilee mormitootaa waliin marii jalqabee kan ture tahus, paartiileen siyaasaa “labsiin seera filannoo osoo hin raggaasifamin dura, wixinee isaa irratti yaadni paartiileen morkattootaa kennan osoo itti hin dabalamin raggaasifamuun sirrii miti” sababa jedhuun maricha addaan kutanii kan bahan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Paartiileen Siyaasaa kunniin, “Wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhihaate kana irratti mari’achuun duratti, gaaffilee labsii seera filannoo irratti dhiheeffannee turreef deebisaa argachuu qabna” jedhan.

Walitti qabduun Boordii Filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa gama isiitiin, “labsichi mana maree bakka bu’oota ummaataatiin kan ragga’e waan ta’eef, gaaffiin Paartiileen dhiheessan Boordii Filannoo hin ilaallatu” jechuu isii odeeyfannoon argame ni addeessa. Adde Burtukaan itti dabaluudhaanis Dambii labsicha raawwachiisu baasuu fi hoji irra oolchuun waan barbaachisuuf, Paartiileen siyaasaa akka abbaa dhimmaatti wixinee dambii kana irratti yaada kennuu qabdan jechuun gaafatte.

Haa ta’u malee Paartiileen siyyaasaa “yaadni kana dura kennine tokkollee labsicha keessatti dabalamee waan hin dhiyaatiniif, ammas dambii raawwii kana irratti yaadni kenninu fudhatama argata jennee hin amannu; kanaafuu yaada irratti hin kenninu’ jechuu isaanii odeeyfannoon ni mul’isa.

Sababa kanaan mariin guyyaa walakkaaf yaamamee ture, walii galtee malee kan addaan cite tahuun beekamee jira.

Aadde Burtukaan fi Hoggantoonni Boordichaa, paartiileen siyaasaa waltajjii marii yeroo biraa qophaa’u irratti argamuun, gaaffii qaban barreeffamaan akka dhiheeffatan gaafatanii jiru. Hoggantoonni Boordichaa Itti dabaluudhaanis, “Wixineen dambii raawwii seera filannoo kun paartiileen irratti mari’atanis, mari’atuu dhiisanis ragga’uun isaa kan hin oollee waan ta’eef, malkaa’ina adeemsaa siyaasaatiif jecha garuu osoo mari’atanii ni filatama” jechuu isaanii FBC’n gabaase.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Haleellaa Finxaaleyyiin Ortoodoksii magaalaa Hararitti raawwataniin lubbuun nama muslimaa tokko dabre

Haleellaa Finxaaleyyiin amantaa Ortoodoksii hordofan guyyaa har’aa hawaasa muslimaa fi qabeenya hawaasa muslimaa irratti magaalaa Hararitti raawwataniin, guyyaa keessaa sa’aa…

9 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Dhibeen hafuuraan daddarbu Chaayinaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafatuu gabaafame

Dhibeen qufaan hafuura nama kutu kun Vaayrasii 'Koronaavaayiras' jedhamuun nama irra namatti kan daddarbu yoo tahu, qufaa hamaan sirna hargansuu…

10 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Hararitti waajjira Koongirasii Federaalawaa Oromoo irratti haleellaan raawwatame

Dura-taa’aan Koongirasii Federaalawaa Oromoo Pirofeesar Mararaa Guddinaa OMNtti akka himetti, haleellaa qaamota gurmaa’aniin waajjira paartichaa irratti raawwatameen miidhaan qabeenya irra…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Liibiyaa fi Hidhattoonni Jeneraal Khaliifa Haftaariin hogganaman marii araaraa jalqabuuf akka tahe gabaafame

Lola mootummaa Liibiyaa beekkamtii UN qabuu fi hidhattoota Jeneraal Khaliifaa Haftaariin hogganaman, kanneen waraana biyyoolessa Liibiyaa jechuun of moggaasan jiddutti…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Baqattoonni Itoophiyaa biyya Liibiyaatti argaman, dhaabbanni UNHCR addatti dhiibbaa nurratti godhaa jira jedhan

Baqattootni Ityoophiyaa, biyya Liibiyaa Kaampii magaalaa Tiripoolii gara garaatti to’annaa hidhattootaa jalatti, kolugaltummaan jiraataan, lola hamaa mootummaa Liibiyaa fi hidhattoota…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hoomaan awwaannisaa Godinoota Oromiyaa gama Kibbaa fi Kibba Bahaa keessatti muudate miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraatuu ibsame

Hoomaan awwaannisaa kun Godinoootaa Baalee, Arsii Lixaa, Gujii, Gujii Lixaa fi Boorana keessatti kan babal’ate yoo tahu, biqiltuu lafa heektaara…

4 days ago