Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin Paartiileen siyyaasaa Boordii Filannoo Biyyaalessaa waliin gaggeessaa turan adda cite

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Jum’aa har’aa wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhihaate irratti, paartiilee mormitootaa waliin marii jalqabee kan ture tahus, paartiileen siyaasaa “labsiin seera filannoo osoo hin raggaasifamin dura, wixinee isaa irratti yaadni paartiileen morkattootaa kennan osoo itti hin dabalamin raggaasifamuun sirrii miti” sababa jedhuun maricha addaan kutanii kan bahan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Paartiileen Siyaasaa kunniin, “Wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhihaate kana irratti mari’achuun duratti, gaaffilee labsii seera filannoo irratti dhiheeffannee turreef deebisaa argachuu qabna” jedhan.

Walitti qabduun Boordii Filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa gama isiitiin, “labsichi mana maree bakka bu’oota ummaataatiin kan ragga’e waan ta’eef, gaaffiin Paartiileen dhiheessan Boordii Filannoo hin ilaallatu” jechuu isii odeeyfannoon argame ni addeessa. Adde Burtukaan itti dabaluudhaanis Dambii labsicha raawwachiisu baasuu fi hoji irra oolchuun waan barbaachisuuf, Paartiileen siyaasaa akka abbaa dhimmaatti wixinee dambii kana irratti yaada kennuu qabdan jechuun gaafatte.

Haa ta’u malee Paartiileen siyyaasaa “yaadni kana dura kennine tokkollee labsicha keessatti dabalamee waan hin dhiyaatiniif, ammas dambii raawwii kana irratti yaadni kenninu fudhatama argata jennee hin amannu; kanaafuu yaada irratti hin kenninu’ jechuu isaanii odeeyfannoon ni mul’isa.

Sababa kanaan mariin guyyaa walakkaaf yaamamee ture, walii galtee malee kan addaan cite tahuun beekamee jira.

Aadde Burtukaan fi Hoggantoonni Boordichaa, paartiileen siyaasaa waltajjii marii yeroo biraa qophaa’u irratti argamuun, gaaffii qaban barreeffamaan akka dhiheeffatan gaafatanii jiru. Hoggantoonni Boordichaa Itti dabaluudhaanis, “Wixineen dambii raawwii seera filannoo kun paartiileen irratti mari’atanis, mari’atuu dhiisanis ragga’uun isaa kan hin oollee waan ta’eef, malkaa’ina adeemsaa siyaasaatiif jecha garuu osoo mari’atanii ni filatama” jechuu isaanii FBC’n gabaase.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Wixineen Seeraa majlisni labsiin akka hundeeffamu gaafatu akka hin raggaasifamne gufachiisaa jiraatuu gabaafame

Ummanni Muslimaa waggoota 50 oliif Manni Marii Dhimmoota Islaamaa seeraan akka labsamu gaafataa jira. Wareegama…

3 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Sa’uudiin June 21/2020 booda uggura sochii ummataa irra kaahamee ture kaasuuf karoorfatte

Mootummaan Sa’uudii weerara vaayirasii koroonaa to’achuuf uggura sochii ummataa irra kaahee ture, xumura torbee kanaa…

12 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa qorannoo Dawaa Hydroxychloroquine irratti geggeessaa ture addaan kutuu beeksise

WHO’n kanaan dura Dawaan dhukkubaa Busaatiif oolu kan Hydroxychloroquine jedhamu, waldhaansa dhibee vaayirasii koroonaatiifis tahuu…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Hidhattoonni Raashiyaan deeggaraman Liibiyaa lakkisanii bahuu gabaafame

Qondaaltonni Waraana Raashiyaa fi hidhattoonni 1200 ol maallaqaan bitamanii Liibiyaa keessatti garee Jeneraal Khaliifaa Haftaar…

1 day ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi ministeera Israa’el Yakka Malaamaltummaatiin himatamee mana murtiitti dhihaate

Muummichi ministeera Israa’el Benjaamin Netaaniyaahuu Yakka malaamaltummaa cimaa taheen himatamee Alhada har’a mana murtiitti kan…

2 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaatti lakkoofsi Namoota COVID-19’n qabamanii 582 gahe

Itoophiyaan sa’aa 24’n dabre keessa namoota 4048 qorannoo COVID-19 kan goote yoo tahu, namoota 88…

2 days ago