Categories: Afrikaa Odeeyfannoo

Itiyoophiyaa, Suudaaniifi Masr dhimma laga Abbaay irratti mari’atan.

Hidha laga Abbaay ilaalchisee mariin kanaan dura biyyoonni sadeen geggeessaa turan fashalaayuu isaa hordofuun, mootummaan Ameerikaa biyyoota sadeen jiddutti jaarsummaa akka taa’u yaada Masri dhiheessite Ityoophiyaan jalqaba diduun isii ni yaadatama. Haa ta’u malee duula dipilomaasii cimaa Masri geggeessiteen, Ameerikaan biyyoota sadeen jiddutti marii jalqabsiisuuf kallattiidhaan affeerraa kan dhiheessite yoo tahu, ministeeronni haajaa alaa fi ministeeronni bishaanii Ityoophiyaa, Suudaan fi Masri gara Ameerikaatti imaluun Washington DC keessatti kan mari’atan tahuu beekamee jira.
Haaluma kanaan jilli mootummaa Ityoophiyaa ministeera haajaa alaa Obbo Gadduu Andaargachewtiin durfamu, Ministeerota Suudaan fi Masri waliin bakka ministeerri Maallaqa Ameerikaa fi Prezdaantiin Baankii Addunyaa argamanitti eega mari’atanii booda ibsa waloo baasanii jiru.
Akka ibsa kanaatti guutinsa bishaanii fi adeemsi sana booda jiru hundi biyyoota sadeenuu kan fayyadu akka tahu walii galuu isaanii ibsichi ni addeessa. Dabalataanis Waliigaltee bara 2015 Kaartuumitti mallatteeffame hojii irra oolchuuf karoorri ifa tahe akka qophaayu kan walii galan tahuu ibsame.
Raawwii walii galtichaa kana irratti kana booda sadarkaa ministeerota bishaanii biyyoota sadeeniitti waltajjiiwwan marii afur akka geggeeffaman, kanneen keessaa wal gahiin lama Washington DC keessatti akka geggeeffamu kan walii galan tahuu ibsi waloo kun ni addeessa. Mariiwwan kanneen hunda irratti Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa taajjabdummaan kan hirmaatan ta’a.
Biyyoonni sadeen hanga walakkaa bara kanaatti waliigaltee xumuraa irra ga’uu dadhabnaan, waliigaltee Kaartuum keeyyata 10 hojii irra oolchuuf walii galanii jiru. Haata’u malee qabiyyeen keeyyata kanaa maal akka ta’e hin ibsamne.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

1 hour ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

2 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adihanom ibsa kenneen, weerarri Vaayirasii koroonaa haala amma duraa…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame

Jilli mootummaa Eertiraa prezdaant Isaayyaas Afaworqiin durfamu daaw’annaa hojii guyyaa sadihiitiif har’a ganama gara Kaayiroo…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun mormii magaaloota godinaalee Oromiyaatti ka’en, yoo diqqaate namoonni…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

3 days ago