Categories: Afrikaa Odeeyfannoo

Itiyoophiyaa, Suudaaniifi Masr dhimma laga Abbaay irratti mari’atan.

Advertisements

Hidha laga Abbaay ilaalchisee mariin kanaan dura biyyoonni sadeen geggeessaa turan fashalaayuu isaa hordofuun, mootummaan Ameerikaa biyyoota sadeen jiddutti jaarsummaa akka taa’u yaada Masri dhiheessite Ityoophiyaan jalqaba diduun isii ni yaadatama. Haa ta’u malee duula dipilomaasii cimaa Masri geggeessiteen, Ameerikaan biyyoota sadeen jiddutti marii jalqabsiisuuf kallattiidhaan affeerraa kan dhiheessite yoo tahu, ministeeronni haajaa alaa fi ministeeronni bishaanii Ityoophiyaa, Suudaan fi Masri gara Ameerikaatti imaluun Washington DC keessatti kan mari’atan tahuu beekamee jira.
Haaluma kanaan jilli mootummaa Ityoophiyaa ministeera haajaa alaa Obbo Gadduu Andaargachewtiin durfamu, Ministeerota Suudaan fi Masri waliin bakka ministeerri Maallaqa Ameerikaa fi Prezdaantiin Baankii Addunyaa argamanitti eega mari’atanii booda ibsa waloo baasanii jiru.
Akka ibsa kanaatti guutinsa bishaanii fi adeemsi sana booda jiru hundi biyyoota sadeenuu kan fayyadu akka tahu walii galuu isaanii ibsichi ni addeessa. Dabalataanis Waliigaltee bara 2015 Kaartuumitti mallatteeffame hojii irra oolchuuf karoorri ifa tahe akka qophaayu kan walii galan tahuu ibsame.
Raawwii walii galtichaa kana irratti kana booda sadarkaa ministeerota bishaanii biyyoota sadeeniitti waltajjiiwwan marii afur akka geggeeffaman, kanneen keessaa wal gahiin lama Washington DC keessatti akka geggeeffamu kan walii galan tahuu ibsi waloo kun ni addeessa. Mariiwwan kanneen hunda irratti Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa taajjabdummaan kan hirmaatan ta’a.
Biyyoonni sadeen hanga walakkaa bara kanaatti waliigaltee xumuraa irra ga’uu dadhabnaan, waliigaltee Kaartuum keeyyata 10 hojii irra oolchuuf walii galanii jiru. Haata’u malee qabiyyeen keeyyata kanaa maal akka ta’e hin ibsamne.

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

10 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

2 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago