OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ministeerri Fayyaa Labsiin Too’annaa Farshoo, Tamboo fi Dawaa akka cimu gaafate

Mana marii bakka bu’oota ummataatti koreen dhimma hawaasummaa, dargaggootaa fi daa’immanii Arba’aa kaleessaa wixineen seeraa to’annaa Farshoo, Tamboo fi Dawaa irratti godhamuu, daran cimee akka fooyya’u gaafate.

Qabxiiwwan ministeerri Fayyaa to’annaan godhamu cimuu fi fooyya’uu qaba jechuun dhiheesse jidduu, labsiin duraan beeksisni Alkoolii Farshoo kamiiyyuu Miidiyaalee elektrooniksii akka Raadiyoo fi Televizhiinii irratti galgala Sa’aa 3:00 dura akka hin dhihaanne jedhu fooyya’ee, beeksisni oomishaalee farshoo guutumaan guututti akka ugguramu gaafate.

Akkasumas oomisha Alkoolii gurguratuuf jecha badhaasni yoo farshoo dhugan kennamu akka dhoorkamu jechuun yaadni dhiyaate. Dabalatanis labsiin Farshoo fi Tamboon nama umrii 18 gadiif akka hin gurguramne jedhus, gara waggaa 21tti akka fooyya’uu qabus Ministeerri Fayyaa yaada kan dhiheesse tahuu gabaafame.

Tags
Show More

...

Back to top button
Close
Close