Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Miseensoonni Kaabinee Bulchinsa Magaalaa Finfinnee Hoggantoota Majlisa magaalattii waliin mari’atan

Advertisements

Itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa dabalatee miseensoonni kabineen bulchinsa magaalattii, guyyaa har’aa hogantoota fi miseensoota boordii Majlisa magaalaa Finfinnee waliin, dhimma iddoowwan masjidootaafi waraqaa qabiyyee lafa masjidaa ilaallatan irratti kan mari’atan yoo tahu, Marii tana irrattis miseensoonni boordii majlisa magaalaa Finfinnee, komii hawaasni Muslimaa yeroo gara garaatti kaasaa tureefi dhimmoota seera qabeessummaa lafa Masjidaan walqabatee kahaniif akka furmaanni itti kennamu gaafatan.

Haaluma kanaan Injinar Taakkalaa Uumaa, dukkaanoonni qaama Masjida Anwar kan kanaan dura sababa ijaarsa daandiif ni diigamu jedhamee ture, sirreeffama godhuun kan hin diigamne tahuu ibse.

Akkasumas bulchinsa magaalaa Finfinnee fi manni marii dhimmoota Islaamaa magaalattii dhimmoota gara garaa irratti, fuulduraafis waliin hojjatuuf kan waliigalan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii Dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaa Mootummaa Naannoo Amaaraa irratti himannaa kan banu tahuu beeksise

Manni Marii Dhimmoota Islaama Ityoophiyaa ibsa guyyaa har’aa baaseen, Mooxaa dabalatee magaalota naannoo Amaaraa heddu keessatti haleellaa Masjiidotaa fi qabeenya…

14 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Balaan Kirkira lafaa Baha Turkiyaa keessatti muudate yoo xiqqaate lubbuu nama 20 galaafate

Qondaaltonni mootummaa Turkiyaa akka ibsanitti, balaa kirkira lafaa kutaa biyyattii Elazig jedhamtu keessatti halkan edaa muudate kanaan, hanga ammaatti namoonni…

20 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo

Dhibeen Vaayirasii Koronaa jedhamuun daddarbu guutuu addunyaa keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu ibsame

Dhibeen Vaayrasii Koronaa jedhamuun nama irra namatti darbu, hanga ammaa lammiilee Chaayinaa 1300 ol kan qabate yoo tahu, ogeeyyota fayyaa…

1 day ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Bulchiinsi Falasxiin wixinee maqaa karoora nageenyaa jedhuun Ameerikaan qopheessite kan hin fudhanne tahuu beeksise

Prezdaant Traamp, wixineen “karoora nageenya baha jiddu galaa” bulchiinsi isaa qopheesse, torbee dhuftu keessa ni labsama jechuu isaa hordofuun, bulchiinsi…

2 days ago
 • Breaking
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii Ministeerotaa Manni Marii Dhimmoota Islaamaa labsiin akka hundeeffamu Murteesse

Manni Marii Ministeerotaa Manni Marii Dhimmoota Islaamaa labsiin akka hundeeffamu Murteesse Guutuu Odeeyfannoo kana in shaa ALLAH turtii muraasa booda…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Arsii Magaalaa Baleetti barattoonni Muslimaa Sababa uffannaa dararamaa jiran

Aanaa Balee Gasgar magaalaa Baleetti barattoonni shamarranii mana barumsa sadarkaa 2ffaa sababa Jilbaabaatiif dararama jiraatuu himan. Tarkaanfiin barattoota dubartii irratti…

3 days ago