Categories: Awustraaliyaa Odeeyfannoo

Mootummaan Yamanii fi gareen Huusii marii jalqabuuf akka tahe gabaafame

Yamanitti bakka bu’aan Dhaabbata Mootummoota Gamtomanii Martin Griffith akka jedhetti, gareen lamaanuu  lola biyyattii raasaa jiru dhaabuudhaaf marii Siwiidin keessatti geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaatan tahuu beeksisan.  Mr. Griffith  Jum’aa kaleessaa mana marii nageenyaatiif ibsa kenneen, “Hoggantoonni garee lamaaniitu marii kana irratti hirmaatuudhaaf waadaa galanii jiru, mootummaan Yamanii fi gareen Huusiitis jila isaanii gara Siwiidin kan ergan tahuu mirkaneessanii jiru” jedhe.

Mariin karoorfame kun yoom akka geggeefamu ammatti kan hin beekamin tahus, bakka bu’aan UN torbee dhuftu keessa gara Yaman imaluun, gareewwan lamaan waliin eega mari’ateen booda kan ibsamu tahuu gabaasni arganne ni addeessa. Dabalataanis marii kana dursuudhaan wal amantaa cimsuudhaaf, mootummaa fi finciltoonni Huusii boojuu fi hidhamtoota harkaa qaban wal jijjiiruudhaaf waada kan galan tahuu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun gamtaan waraana Arabaa Sa’uudii fi Emreetsiin hoogganamus, madoowwan  magaalaa Sana’aatiin alattis yaala akka argatan haala mijeessuu dabalatee, marii UN qindeessaa jiru kana deeggaruudhaaf waadaa kan seene tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.

Lolli Yaman keessatti Mootummaa fi garee Huusii jiddutti waggaa sadihii oliif geggeefamaa jiru nama 56,000 ol kan galaafate yoo tahu, kanneen biroo kumaatamaan lakkaahaman ammoo beelaa fi dhibeen kan du’an tahuu gabaasni kun ni mul’isa. Dabalataanis lammiileen biyyattii miiliyoona 13 ol tahan beela hamaaf kan saaxilaman akka tahee fi miiliyoonni 3 ammoo qe’ee fi qabeenya isaanii irraa kan buqqifaman tahuu gabaasni UN ni addeessa.

A Yemeni man stands at his house destroyed by Saudi airstrikes near Sanaa Airport, Yemen, Tuesday, March 31, 2015. (AP Photo/Hani Mohammed)
Leave a Comment

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

5 hours ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

6 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adihanom ibsa kenneen, weerarri Vaayirasii koroonaa haala amma duraa…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame

Jilli mootummaa Eertiraa prezdaant Isaayyaas Afaworqiin durfamu daaw’annaa hojii guyyaa sadihiitiif har’a ganama gara Kaayiroo…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun mormii magaaloota godinaalee Oromiyaatti ka’en, yoo diqqaate namoonni…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

3 days ago