Categories: Awustraaliyaa Odeeyfannoo

Mootummaan Yamanii fi gareen Huusii marii jalqabuuf akka tahe gabaafame

Advertisements

Yamanitti bakka bu’aan Dhaabbata Mootummoota Gamtomanii Martin Griffith akka jedhetti, gareen lamaanuu  lola biyyattii raasaa jiru dhaabuudhaaf marii Siwiidin keessatti geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaatan tahuu beeksisan.  Mr. Griffith  Jum’aa kaleessaa mana marii nageenyaatiif ibsa kenneen, “Hoggantoonni garee lamaaniitu marii kana irratti hirmaatuudhaaf waadaa galanii jiru, mootummaan Yamanii fi gareen Huusiitis jila isaanii gara Siwiidin kan ergan tahuu mirkaneessanii jiru” jedhe.

Mariin karoorfame kun yoom akka geggeefamu ammatti kan hin beekamin tahus, bakka bu’aan UN torbee dhuftu keessa gara Yaman imaluun, gareewwan lamaan waliin eega mari’ateen booda kan ibsamu tahuu gabaasni arganne ni addeessa. Dabalataanis marii kana dursuudhaan wal amantaa cimsuudhaaf, mootummaa fi finciltoonni Huusii boojuu fi hidhamtoota harkaa qaban wal jijjiiruudhaaf waada kan galan tahuu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun gamtaan waraana Arabaa Sa’uudii fi Emreetsiin hoogganamus, madoowwan  magaalaa Sana’aatiin alattis yaala akka argatan haala mijeessuu dabalatee, marii UN qindeessaa jiru kana deeggaruudhaaf waadaa kan seene tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.

Lolli Yaman keessatti Mootummaa fi garee Huusii jiddutti waggaa sadihii oliif geggeefamaa jiru nama 56,000 ol kan galaafate yoo tahu, kanneen biroo kumaatamaan lakkaahaman ammoo beelaa fi dhibeen kan du’an tahuu gabaasni kun ni mul’isa. Dabalataanis lammiileen biyyattii miiliyoona 13 ol tahan beela hamaaf kan saaxilaman akka tahee fi miiliyoonni 3 ammoo qe’ee fi qabeenya isaanii irraa kan buqqifaman tahuu gabaasni UN ni addeessa.

A Yemeni man stands at his house destroyed by Saudi airstrikes near Sanaa Airport, Yemen, Tuesday, March 31, 2015. (AP Photo/Hani Mohammed)

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

2 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

24 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago