NHTV
By NuuralHudaa RNH
1 / 48
 1. 1 Ustaaz Alii Suufiyaaniif gaafii addaatu dhihaate! Ustaaz Alii Suufiyaaniif gaafii addaatu dhihaate! 15:47
 2. 2 Tooftaa Guddisa Ilmaanii Kutaa 1ffaa Tooftaa Guddisa Ilmaanii Kutaa 1ffaa 27:55
 3. 3 Adaba Guyyaa iidaa Kutaa 2ffaa Adaba Guyyaa iidaa Kutaa 2ffaa 23:36
 4. 4 Sheikh Anwaar Yuusuf, Sheikh Tamaam Qaasim, Ahmad Abbaas Wajjiin, Adaba Guyyaa Iidaa Kutaa 1ffaa Sheikh Anwaar Yuusuf, Sheikh Tamaam Qaasim, Ahmad Abbaas Wajjiin, Adaba Guyyaa Iidaa Kutaa 1ffaa 25:59
 5. 5 Hujjaajota Biyya keenyaa Magaalaa Makkaa irraa! NHTV 122 August 5, 2019 HD Hujjaajota Biyya keenyaa Magaalaa Makkaa irraa! NHTV 122 August 5, 2019 HD 26:49
 6. 6 NHTV 121, July 29, 2019 HD NHTV 121, July 29, 2019 HD 41:10
 7. 7 NHTV 120, July 22, 2019 HD NHTV 120, July 22, 2019 HD 30:42
 8. 8 NHTV 119, July 16, 2019 HD NHTV 119, July 16, 2019 HD 20:48
 9. 9 Gorsa Hadiisaa, Jafar Bayaan, Dubbii Rabbi Jaalatu Gorsa Hadiisaa, Jafar Bayaan, Dubbii Rabbi Jaalatu 04:00
 10. 10 NHTV 118, July 8, 2019 HD NHTV 118, July 8, 2019 HD 42:54
 11. 11 Ustaaz Alii Suufiyaan, Rabbiif Galata Galchuu! Ustaaz Alii Suufiyaan, Rabbiif Galata Galchuu! 08:34
 12. 12 ODUU NHTV 117 JULY 1, 2019 ODUU NHTV 117 JULY 1, 2019 50:58
 13. 13 NHTV 116, June 24, 2019 NHTV 116, June 24, 2019 35:32
 14. 14 Barnoota Hajjii: Dr Jeylaan H/Khadiir Kutaa 1ffaa Barnoota Hajjii: Dr Jeylaan H/Khadiir Kutaa 1ffaa 32:15
 15. 15 Sheikh Abdii Husseen, Ilmaan hin abaarinaa Sheikh Abdii Husseen, Ilmaan hin abaarinaa 06:29
 16. 16 NHTV 115, June 17, 2019 NHTV 115, June 17, 2019 45:03
 17. 17 NHTV 114, June 10, 2019 NHTV 114, June 10, 2019 37:39
 18. 18 NHTV 113 Sagantaa Jala Bultii iidaa NHTV 113 Sagantaa Jala Bultii iidaa 56:10
 19. 19 NHTV Amharic 007, በአሜሪካ በሚገኘው የኢትዮጲያ ኢምባሲ የተካሄደውን ኢፍጧር አስመልክቶ ያዘጋጀነውን ልዩ ፕሮግራም NHTV Amharic 007, በአሜሪካ በሚገኘው የኢትዮጲያ ኢምባሲ የተካሄደውን ኢፍጧር አስመልክቶ ያዘጋጀነውን ልዩ ፕሮግራም 30:16
 20. 20 NHTV 112 May 27, 2019 HD NHTV 112 May 27, 2019 HD 50:55
 21. 21 NHTV 111 May 20, 2019 NHTV 111 May 20, 2019 41:27
 22. 22 NHTV 110 May, 14, 2019 HD NHTV 110 May, 14, 2019 HD 57:35
 23. 23 NHTV Amharic 005 NHTV Amharic 005 50:31
 24. 24 NHTV 109, May 6, 2019 HD NHTV 109, May 6, 2019 HD 38:55
 25. 25 Sheikh Iliyaas Al Faqeeh, simannaa Ramadaanaa Sheikh Iliyaas Al Faqeeh, simannaa Ramadaanaa 13:31
 26. 26 NHTV Amharic 003 NHTV Amharic 003 23:07
 27. 27 NHTV 108, April 22, 2019 HD NHTV 108, April 22, 2019 HD 30:13
 28. 28 ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 002 ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 002 49:59
 29. 29 NHTV 107, April 15, 2019 HD NHTV 107, April 15, 2019 HD 33:26
 30. 30 ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 001 ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 001 01:02:03
 31. 31 NHTV 106, April 8, 2019 HD NHTV 106, April 8, 2019 HD 28:36
 32. 32 NHTV 105, April 1, 2019 HD NHTV 105, April 1, 2019 HD 33:34
 33. 33 Gabaasa Simannaa Jila Ulamaa'ii biyya alaa Gabaasa Simannaa Jila Ulamaa'ii biyya alaa 15:24
 34. 34 NHTV 104, March 25, 2019 HD NHTV 104, March 25, 2019 HD 37:00
 35. 35 Dhaamsa Gabaabduu Dr. Jeylaan Haaji Khadiir Dhaamsa Gabaabduu Dr. Jeylaan Haaji Khadiir 02:32
 36. 36 Utaaz Ahmaddiin Jabal, Dhaamsa Gabaabduu Utaaz Ahmaddiin Jabal, Dhaamsa Gabaabduu 05:04
 37. 37 አጭር መልእክት ከኡስታዝ አቡ ሀይደር አጭር መልእክት ከኡስታዝ አቡ ሀይደር 03:38
 38. 38 NHTV 103, March 18, 2019 HD NHTV 103, March 18, 2019 HD 25:40
 39. 39 NHTV 102, March 12, 2019 HD NHTV 102, March 12, 2019 HD 33:31
 40. 40 NHTV 101, March 4, 2019 NHTV 101, March 4, 2019 31:16
 41. 41 NHTV 100, February 25, 2019 HD NHTV 100, February 25, 2019 HD 30:28
 42. 42 NHTV 99, February 18, 2019 NHTV 99, February 18, 2019 33:09
 43. 43 NHTV 98, February 11, 2019 NHTV 98, February 11, 2019 28:48
 44. 44 NHTV 97, February 4, 2019 HD NHTV 97, February 4, 2019 HD 30:28
 45. 45 NHTV 96, January 28, 2019 HD NHTV 96, January 28, 2019 HD 37:39
 46. 46 Ibsa Koree Qindeessituu Eebba TV Nuuralhudaa Magaalaa Riyaad Ibsa Koree Qindeessituu Eebba TV Nuuralhudaa Magaalaa Riyaad 01:16:34
 47. 47 NHTV 95, January 21, 2019 HD NHTV 95, January 21, 2019 HD 34:03
 48. 48 NHTV 94 Janury 14, 2019 HD NHTV 94 Janury 14, 2019 HD 29:53

Taarziyaar: Bineensa Hin Limsanne

Taarziyar bineensa xiqqoo halkan halkan qofa sochootuudha. Kan argamtus bosona Eshiyaa kibba lixaatti. Bineensi tun ganaa namaa kan hin caalle yoo taatu waan nyaattu adamsuudhaan argatti. Baay’inaan wantoota akka lootuu, ilbiisotaa fi Sinbirroota garagaraa soratti. Wanti bineesota kaan irraa adda isa godhu ija isaati. Guddina qaama isaatiin wal…
Guutuu Dubbisi...