Categories: Awrooppaa Odeeyfannoo

Paarlaamaan Briteen Sanadii walii galtee haala biyyattiin Gamtaa Awrooppaa keessaa baatuun ibsu (Brexit deal) ammas kuffise

Advertisements

Rifarandamii June 23, 2016 geggeeffameen, umaatni Briteen Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa taheen eega murteessee booda, mootummaan biyyattii waggoota lamaan dabran keessa hariiroo daldalaa, hawaasummaa, nageenyaa fi diinagdee Briteen fuulduraaf Gamtaa Awrooppaa waliin qabaattu irratti, sanadii seeraa yeroo heddu kan qopheesse tahus fudhatama dhabuun ni beekama.

Haaluma wal fakkaatuun muummichi ministeera Briteen Boris Johnson Khamiisa dabre bulchiinsi isaa Gamtaa Awrooppaa waliin walii galtee haaraya fi faayidaa qabeessa tahe irra gahuu ibsuun, Paarlaamaan Briteen walii galtee kana fudhatee mirkaneessuun dhimmichi akka goolabmu gaafate.

Haaluma kanaan Paarlaamaan biyyattii walii galtee haarayatti dhihaate irratti sabtii kaleessaa sagalee kan kenne yoo tahu, ammas walii galtichi faayidaa Briteen kan miidhu jechuun sagalee caalmaa taheen kuffisee jira.

Gamtaan Awrooppaa gama isaatiin Briteen hamma October 30,  2019tti mirgaa fi faayidaa isii kabajsiifattee guututti gamticha keessaa  akka baatu yeroo kan kaahe yoo tahu, paarlaamaan Briteen dhimma Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuu irratti ammas walii galtee dhabuun,  biyyattiin danqaa siyaasaa fi kufaatii diinagdee keessa seenuu malti sodaan jedhu kan hammaataa dhufe tahuu gabaafame.

Kanuma hordofuun muummichi ministeera Briteen Boris Johnson guyyaan xumuraa  gamtichi kaahe akka dheeratuuf,  xalayaa Gamtaa Awrooppaatii barreessen  kan gaafate tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Gama birootiin ammoo miseensonni paarlaamaa biyyattii heddu ummanni Briteen yaada gamtaa Awrooppaa keessaa bahuu kana irra deebiin sagalee irratti haa kennu jedhaa jiran. Haaluma kanaan ummata yaada kana deeggaru qindeessuun kaleessa hiriirri guddaan magaalaa London keessatti geggeeffamee jira.

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

10 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago