Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Paarlaamaan Ityoophiyaa wixinee labsii haasaya jibbiinsaa fi odeeyfannoo sobaa too’achuu ilaallatu irratti mari’ate

Advertisements

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii idilee 5ffaa har’a kan gaggeesse yoo ta’u, wixinee labsii odeeyfannoo sobaa fi haasaya jibbiinsaa too’achuuf bahe irratti eega mari’atee booda, koreewwan dhaabbii dhimmi ilaallatuuf kan dabarse tahuu ibsame.

Wixinee labsii kana keessatti haasaya jechuun maal jechuu akka ta’e, akkasumas haasaya jibbiinsaa fi odeeyfannoon sobaa maal akka ta’e kan ibsame yoo tahu, dabalataanis dhimmoonni akka dhoorkaatti kaahamanii fi raawwiin seeraa maal akka ta’es eeramee jira.
Haaluma wal fakkaatuun Miidiyaa hawaasummaa, broodkaastii fi miidiyaalee maxxansaa irratti yakki haasaya jibbiinsaa maal akka ta’e, akkamiin itti gaafatamaaf akka nama saaxiluu fi gosoonni adabbiitis kaahamanii jiru.

Miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni fi dhaabbileen hordoftoota kuma 5 ol qaban odeeyfannoo sobaa fi jibbiinsaa itti yaadanii yoo tamsaasan, hidhaa hanga waggaa 3 yookin ammoo Birrii kuma 10 kan adabaman tahuu eerame. Odeeyfannoo tamsa’een sodaa yookin jibbiinsa uumuuf kan yaale ammoo hidhaa waggaa 5 kan adabamu tahuu kaahame.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

3 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago