Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Paarlaamaan Ityoophiyaa wixinee labsii haasaya jibbiinsaa fi odeeyfannoo sobaa too’achuu ilaallatu irratti mari’ate

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii idilee 5ffaa har’a kan gaggeesse yoo ta’u, wixinee labsii odeeyfannoo sobaa fi haasaya jibbiinsaa too’achuuf bahe irratti eega mari’atee booda, koreewwan dhaabbii dhimmi ilaallatuuf kan dabarse tahuu ibsame.

Wixinee labsii kana keessatti haasaya jechuun maal jechuu akka ta’e, akkasumas haasaya jibbiinsaa fi odeeyfannoon sobaa maal akka ta’e kan ibsame yoo tahu, dabalataanis dhimmoonni akka dhoorkaatti kaahamanii fi raawwiin seeraa maal akka ta’es eeramee jira.
Haaluma wal fakkaatuun Miidiyaa hawaasummaa, broodkaastii fi miidiyaalee maxxansaa irratti yakki haasaya jibbiinsaa maal akka ta’e, akkamiin itti gaafatamaaf akka nama saaxiluu fi gosoonni adabbiitis kaahamanii jiru.

Miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni fi dhaabbileen hordoftoota kuma 5 ol qaban odeeyfannoo sobaa fi jibbiinsaa itti yaadanii yoo tamsaasan, hidhaa hanga waggaa 3 yookin ammoo Birrii kuma 10 kan adabaman tahuu eerame. Odeeyfannoo tamsa’een sodaa yookin jibbiinsa uumuuf kan yaale ammoo hidhaa waggaa 5 kan adabamu tahuu kaahame.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Raashiyaan talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayiddarra olchuu jalqabuu isii ifoomsite

Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin addunyaarratti talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka…

22 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Lubnaan Mootummaan guututti angoo gadi lakkisuu beeksise

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase

Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona 1 darbuu gabaafame

Dhaabbatni To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC) jedhamu akka gabaasetti, Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin…

5 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman…

5 days ago