Yeroo 3 Jiraachuu Feetaa?

Addunyaa tanarratti yeroon sadihuma; ·        Kaleessa ammaan dura dabre, ·        Arra kan keessa jirru, ·        Boruu fuulduratti kan itti deemnu. Guyyoota sadeen kanarratti jiraachuu fi mul’achuu ni dandeenya. Kaleessa hin…
Guutuu Dubbisi...

Namaa fii Sagantaa

Qopheeysaan: AbdulJawaad Ibraahiim Hariiroon namaa fi sagantaa jidduu jirtu maali? Sagantaan maal faarraa jaaramti? Islaamummaa fi sagantaan walitti dhufeenya akkamii qaban? Waan hunda dura maalummaa sagantaa waliif ibsina. Sagantaan…
Guutuu Dubbisi...