Advertisements
  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!
  NHTV
  February 11, 2018

  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

  Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa…
  Istiingrey
  Tafakkur
  October 25, 2017

  Istiingrey

  STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
  Jarboowaa
  Tafakkur
  January 14, 2018

  Jarboowaa

  Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
  Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa
  Og-Barruu
  April 28, 2018

  Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

  Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa…
  Back to top button
  Close
  Close