Jarboowaa

Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati. Jarboowaan sanyiiwwan tuqaa utaalchaan beekaman keessatti ramadama. Uumamni kun…
Guutuu Dubbisi...