Gaachana IslaamaaRNH

RNH 345, June 6, 2018, Gaachana Islaamaa

Sagantaa Gaachana Islaamaa

Sagantaa Raadiyoo 345ffaa

Qophiileen sagantaa kana keessatti isinii dhiheeysinu,

  • Gabaasa Odeeyfannoo
  • Qophii Hayaatussalaf
  • Gaachana Islaamaa
  • Barnoota Aqiiqaa Qulqulluu

Gabaasa Odeeyfannoo

Qophii: Abbaas Ibnal Islaam

 

  • Manni maree bakka bu’oota ummataa murtii mana maree Ministeerotaa raggaasisuu
  • Ityoophiyaan Waliigaltee Aljeers haalduree tokko malee kan fudhattu tahuu beeksisuu
  • Keeniyaan Boba’aa oomishtee gabaa biyya alaatiif dhiheeysuu
  • Arjantiinaan tapha kubbaa miilaa Al Quds keessatti Israa’el wajji taphachuuf karoorfatte haquu fi odeeyfannoolee biroo saganataa guutuu irraa dhageeyfadhaa.

Hayaatussalaf

 

Qur’aanaafi Salafoota kutaa 2ffaa
Qophii: Sheikh Muhammad Waadoo

 

Gaachana Islaamaa

Islaamummaan Furmaata Namummaatii? kutaa 9ffaa
Gama Afaan oromoo kan hiike: Abu Ibtisaam
Sagalee: Muhammad Siraaj fii Abbaas Ibnal Islaam

 

Barnoota Aqiidaa Qulqulluu

Qophii: Ustaaz Huseen Soraa Booranaa

Aqiidaa Ahbaashii fi Jallina isii, ragaa qabatamaa wajjiin.

 

Sagantaa guutuu dhageeyfadhaa

Download Liink Xiqqaa Mobile Biyyaatiif Sagalee Qulqullina Qabu HD Download Youtube

Show More

...

Back to top button