Ibaadaa

Sadarkaa Salaatni halkanii qabu

Salaatni halkanii sunnaadha. Garuu ibaadaa akkaan Rabbittiin dhiyaatan keessaayi. Namoonni rabbiin isaanii laaffisee halkan dhaabbatanis gabroottan isaa gaggaarii warra tahani.
Rabbiin akkana jedha:

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا
“Halkan irraas isaan (Qur’aanaan) haala (salaata) sunnaa siif taateen sagadi; Gooftaan kee iddoo faarfamaa ta’e si dhaabuun mirkanaa’aadha.”

Ammas Rabbiin mallattoo gabroota isaa gaggaarii yeroo nuuf himu akkana jedha:

قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ۞وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ۞
“Halkan irraa xiqqaa qofa kan rafan turan.
Yeroo hiraabaa (obboroo) isaan araarama kadhataniidha.”

Rabbiin ol tahe ammas aayaata biroo keessatti akkana jedha:
وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا۞وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا

“Gabroonni Rahmaan isaan suutaan Dachii irra deeman; yeroo wallaaltonni isaan dubbisanis “Salaaman” (nagaa) jedhaniidha. Isaan Gooftaa isaaniitiif sujuuda godhaa; dhaabbataa bulaniidha”

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه


Ergamaan Rabbii ﷺ Hadiisa Abii Hureeyraa irraa odeeffameen akkana jedhan:
Rabbiin keenyaﷻ halkan hunda gara samii Addunyaa kanaatti gadi bu’ee yeroo halkan sadaffaa (xumuraa) tahuuf ka’e akkana jedha: ‘Eenyutu na yaammata isaafin owwaadhaa; Eenyutu na kadhata isaafin kennaa; Eenyutu Araarama na gaafata isaaf Araaramaa’ Jedha.

Yaa Rabbii gabroota gaggaarii fuula kee argachuuf halkan dhaabbatan nu taasisi!

Show More

...

Back to top button