Categories: Afrikaa Awrooppaa Awustraaliyaa Eeshiyaa Kaanaadaa Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa USA

Suurawwan Iid alfixrii bara 1440 (2019) Biyyoota Addunyaa garagaraa

finfinneeItyoophiyaa Istaadiyoomii Magaalaa Finfinnee.

Madiinaa Masjiida Qubaa

Maleeziyaa Magaalaa Kuwaalalampuur

Albaaniyaa Magaalaa Tiraana

Kashmiir Magaalaa Katamanduu

Turkiyaa Magaalaa Istaanbuli

Indiyaa Magaalaa Mumbaay

Libiyaa Magaalaa Triipoolii

Indiyaa Magaalaa Niwuu Delhi

Baangilaadiish Magaalaa Dinaajpur

Lubnaan Magaalaa Aman

Falasxiin Magaalaa Al Quds

Madiinaa Masjiida Nabawii

Raashiyaa magaalaa Moskoo

Burkinaafasoo Magaalaa Ouagadougou

Indiyaa

Masri Magaalaa Kaayiroo

Morokoo Magaalaa Salee

Leave a Comment

View Comments

 • assalmaleykum worahmatullahi wobarakatuhu
  qopheessitoota RNH Rabbiin jazaa keeysan Jannata isiniif haa godhu

 • #Mashallah jabaadhaa,garuu dataa bayee fudhataa offline gochuuu yaalaa sgantaa garii.

 • Ass wr wb sagantaa fi temsaa keessaniitti guddoo gammade. isin cinaa jirraa jabaadhaa. rabniib isin haagargaaru.

 • Maash allaah hedduu namatti tola waa hunda dura rabbii Amantti bareedu tana osoo nu hin filatin ofii nuuf file galanni haa gahu Alhamdulillaahi

 • Gaaffii takka isin irraa qaba gaaffin tiyya

  Video yeroo adda addaa TV Nuural-hudaa irraatti dabarsitan maalif kallattin you tube irraatti hin maxxansine fknf video waa'ee aqiidaa irratti kutaa 1-3 TV irratti darbe you tube irratti search godhee argachuu hin danddeene
  ammallee video ustaaz Baharuddiin barsiise takka yeroo hedduu search godhe dhabe ammaasi video sheeikh Alii Muhaammad/Jimmaa waa'ee salaata naafil ykn salaata sunnaa irratti barsiisan takka you tube irraatti argee jira garuu sagantaalee oduutin walitti qabamee gadi dhiifame mee wantoota akkana kana osoo sirreessitan hedduu natti tola maalif jennaan Jawwaala irraati gadi buufane itti fayyadamuuf akka ta'utti sababni yeroo hunda neetorki bira hin oolu yeroo baay'ee neetorki gahaa

 • As wr wb dalagaan is in daleydan baay'ee gaarii dha namnii heddun isaa barumsa irra fudhachatiin jira nuu jajabadha sagntaalee fataawa osoo irra dadebitanii dhieeyysitan baay'ee gaarii dha rabbiin isin haa jajabbeessu we wr wb

Recent Posts

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara Masjiidaatti akka deebi’u murteesse

Prezdaant Erdogaan Masjiidni beekamaan Ayasofiyaa jedhamu, kan seeraan ala bara 1934 murtii Kaabineetiin qofa gara…

21 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaan Adeemsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa keessaa of baasuu kan jalqabde tahuu beeksiste

Prezdaant Traamp Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) weerara Covid-19 Chaayinaa keessatti jalqaba ka’e, dafee nu hin…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee Hidhamuu gabaafame

Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen fi hogganaan Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaa Obbo…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun lakkoofsi namoota biyyattii keessatti ajjeefamanii 239 gahuu ibsame

Komishiiniin Poolisii Oromiyaa “''Jeequmsa naannicha keessatti uumameen poolisoonni 9, milishoonni 5 akkasumas lammiileen nagayaa 215…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

4 days ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

4 days ago