Browsing Tag

Tafakkur

Jeedala

Uumamni kun biyyoota heddu keessatti, akkasumas naannoowwan garagaraa keessa jiraachuu danda’a. Haalli uumama qaama isaatis,

- Advertisement -

- Advertisement -

Oselot

Qophii Abu Ibtisam Bineensi barruu tana keessatti ilaallu sanyii adurree yoo tahu, maqaan isaatis Oselot jedhama. Oselot

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Goljaa

Qophii : Abu Ibtisam Goljaan sanyii Booyyee ti. Eddoon jireenya isaatis ardii Afriikaa ti. Sanyiin goljaa lama yoo ta’u, Goljaa

- Advertisement -