Browsing Tag

Tafakkur

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Haag Fiish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen  akkaan sodaachisaa fi haalli…

- Advertisement -

Binturoong

BINTUROONG Binturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun…

- Advertisement -

Istiingrey

STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka…

- Advertisement -