Categories: Odeeyfannoo Saayinsiif Teknoolojii

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.

YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. kaampaaniin kun akka sa’aa biyya keenyaatti halkan naannoo sa’aa 11tti sababaa hin beekkamneen dhabbatee ture. Hojjattoonni dhaabbatichaatis hoggasuma gama twitter isaaniitiin rakkina jiru ibsanii dhiifama gaafatan.

Rakkinni kun yeroo ammaa furamee Youtube tajaajila kan eegale yoo tahu, maddi rakkoo kanaa maal akka tahe dhaabbaticharraa hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru.

Leave a Comment

View Comments

 • Assalaamu Aalaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhuu
  Akkam jirtu nagaa keessanii qopheessitootni Miidiyaa Nuural Hudaa?
  Baay'ee baay'ee qalbiin nu gammadde! Miidiyaalee Nuural Hudaa kanneen akka FB , WhatsApp, amma immoo Application Nuural Hudaas buufadhee odeeffannoo haarawaa yeroo yerootti argachaan jira.

  Sagantaaleen Raadiyoo, nashiidaaleen isin karaa Tv tamsaasa yaaliitiin dabarsaan jirtan baay'ee kan nama barsiisuu fi bohaarsuu dha. Rabbiin isin irraa haa jaallatu, jazaan keessan Jannatul Firdawsiin haa ta'u.

  Nutis hanga dandeettii keenyaa deeggarsa gochuun waan feenuuf , haalli nuuf mijataa jennaan akka deeggarru / Hordoftoota biyya keessa jirruuf / jechuudha.

 • As al wr wb qopheyisitoota RNH sagantaan teeysan kan TV NuuralHudaa rattii dabarsitan fb fii wahtsap irrattiis hoordofaatiin jira JZ kumullaahu galannii keeysan jannatuul firdoos isniif hatahuu ja’a nuuf jajjabaadha nutiis rabbiin haala nuuf haamijjeeysu issiin faana jirra “

 • as wr wb akkam jirtan qophesitoota qophi Nural hudaa sagantan keesan sittii namatti tola akkanumatti itti fufaa jzklh

 • qopheesitoota saganata Nuralahudaa s
  aganta keessan baayyee namatti tola haaluma kan itti fuffa jaazakalahu keeyeran

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

1 hour ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

2 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adihanom ibsa kenneen, weerarri Vaayirasii koroonaa haala amma duraa…

24 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame

Jilli mootummaa Eertiraa prezdaant Isaayyaas Afaworqiin durfamu daaw’annaa hojii guyyaa sadihiitiif har’a ganama gara Kaayiroo…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun mormii magaaloota godinaalee Oromiyaatti ka’en, yoo diqqaate namoonni…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

3 days ago