Categories: Odeeyfannoo Saayinsiif Teknoolojii

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite

Advertisements

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.

YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. kaampaaniin kun akka sa’aa biyya keenyaatti halkan naannoo sa’aa 11tti sababaa hin beekkamneen dhabbatee ture. Hojjattoonni dhaabbatichaatis hoggasuma gama twitter isaaniitiin rakkina jiru ibsanii dhiifama gaafatan.

Rakkinni kun yeroo ammaa furamee Youtube tajaajila kan eegale yoo tahu, maddi rakkoo kanaa maal akka tahe dhaabbaticharraa hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru.

View Comments

 • as wr wb akkam jirtan qophesitoota qophi Nural hudaa sagantan keesan sittii namatti tola akkanumatti itti fufaa jzklh

 • As al wr wb qopheyisitoota RNH sagantaan teeysan kan TV NuuralHudaa rattii dabarsitan fb fii wahtsap irrattiis hoordofaatiin jira JZ kumullaahu galannii keeysan jannatuul firdoos isniif hatahuu ja’a nuuf jajjabaadha nutiis rabbiin haala nuuf haamijjeeysu issiin faana jirra “

 • Assalaamu Aalaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuhuu
  Akkam jirtu nagaa keessanii qopheessitootni Miidiyaa Nuural Hudaa?
  Baay'ee baay'ee qalbiin nu gammadde! Miidiyaalee Nuural Hudaa kanneen akka FB , WhatsApp, amma immoo Application Nuural Hudaas buufadhee odeeffannoo haarawaa yeroo yerootti argachaan jira.

  Sagantaaleen Raadiyoo, nashiidaaleen isin karaa Tv tamsaasa yaaliitiin dabarsaan jirtan baay'ee kan nama barsiisuu fi bohaarsuu dha. Rabbiin isin irraa haa jaallatu, jazaan keessan Jannatul Firdawsiin haa ta'u.

  Nutis hanga dandeettii keenyaa deeggarsa gochuun waan feenuuf , haalli nuuf mijataa jennaan akka deeggarru / Hordoftoota biyya keessa jirruuf / jechuudha.

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

10 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago