Categories: Og-Barruu Seenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Advertisements

Jaafar Beyaan

Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka badde. Umar, sadarkaan irra jiru osoo isatti hin dhagahamin gaala badde tana barbaadaaf ka’e. Ganda Madiinaa moggaa keessa osoo barbaacharra jiruu Aliy bin Abii-Xaalib iin wal-afaan dhufan.

Aliyyi: Yaa Amiira Muslimootaa! Maal barbaadda?

Umar : Gaalota sadaqaa keysaa gaalli takka badde! Saniin barbaada deema.

Aliyyi: Ajaa’iba! haalli ati itti hojjattu kuni, nama si booda mootomu waa dadhabsiisee. {Kan akka kee eysaa dhufa! If gad qabdee bilchinaan akka ati daleydu kana, eenyumaatu si booda dandahee hojjata? Akka waan jechuu fedheeti Aliyyi}

Umar : Rabbii; ergamaa isaa Muhammadﷺ nutti ergeenin kakadha! Osoo gaalli takka laga Furaat(kan biyya Iraaqitti arkamutti) kuftee Umar guyyaa Qiyaamaa irraa gaafatama.

Akkana! Umar bin Khaxxaab hanga gaala gahutti waan gaaddisa mootummaa isaa jala jiru eeggachaa ture. Ilma namaatii fi beyladaas ‘irraahin gaafatama’ jechaati hojjata. Mootummaan haqaa akkasi. Mootummaan kijibaafi shira hin qabne Umar faa wajjiin dabarte.

Warra gaggaarii kute irraa Rabbi haa jaalatu.

Share
Published by
Nuuralhudaa

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

3 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago