Categories: Og-Barruu Seenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar Beyaan

Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka badde. Umar, sadarkaan irra jiru osoo isatti hin dhagahamin gaala badde tana barbaadaaf ka’e. Ganda Madiinaa moggaa keessa osoo barbaacharra jiruu Aliy bin Abii-Xaalib iin wal-afaan dhufan.

Aliyyi: Yaa Amiira Muslimootaa! Maal barbaadda?

Umar : Gaalota sadaqaa keysaa gaalli takka badde! Saniin barbaada deema.

Aliyyi: Ajaa’iba! haalli ati itti hojjattu kuni, nama si booda mootomu waa dadhabsiisee. {Kan akka kee eysaa dhufa! If gad qabdee bilchinaan akka ati daleydu kana, eenyumaatu si booda dandahee hojjata? Akka waan jechuu fedheeti Aliyyi}

Umar : Rabbii; ergamaa isaa Muhammadﷺ nutti ergeenin kakadha! Osoo gaalli takka laga Furaat(kan biyya Iraaqitti arkamutti) kuftee Umar guyyaa Qiyaamaa irraa gaafatama.

Akkana! Umar bin Khaxxaab hanga gaala gahutti waan gaaddisa mootummaa isaa jala jiru eeggachaa ture. Ilma namaatii fi beyladaas ‘irraahin gaafatama’ jechaati hojjata. Mootummaan haqaa akkasi. Mootummaan kijibaafi shira hin qabne Umar faa wajjiin dabarte.

Warra gaggaarii kute irraa Rabbi haa jaalatu.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara Masjiidaatti akka deebi’u murteesse

Prezdaant Erdogaan Masjiidni beekamaan Ayasofiyaa jedhamu, kan seeraan ala bara 1934 murtii Kaabineetiin qofa gara…

23 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaan Adeemsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa keessaa of baasuu kan jalqabde tahuu beeksiste

Prezdaant Traamp Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) weerara Covid-19 Chaayinaa keessatti jalqaba ka’e, dafee nu hin…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee Hidhamuu gabaafame

Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen fi hogganaan Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaa Obbo…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun lakkoofsi namoota biyyattii keessatti ajjeefamanii 239 gahuu ibsame

Komishiiniin Poolisii Oromiyaa “''Jeequmsa naannicha keessatti uumameen poolisoonni 9, milishoonni 5 akkasumas lammiileen nagayaa 215…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

4 days ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

4 days ago