Categories: Og-Barruu Seenaa

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Jaafar Bayaan

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene sa’aan yeroo oorraa tan mataa lafa kaayani. Umar masjidatti arge. Waan dhufeef itti hime. Umar, “hoggaa masjida ol seente maal yaadaati turte?” Jechuun Mu’awiyaa gaafate. “Amiirri mu’umintootaa mataa lafa kaayuu hin oolu jedheetin yaade” je’een. Umar ammoo deebisee, “Yaa mu’awiyaa guyyaa yoon rafe hojii ummataatu bada, halkan yoon rafe lubbuu tiyyan hongeeysa. Akkamitti waan lamaan kana namni tohatu rafa?” Je’een.

Hirribni Umar guyyaa fii halkan keeysatti sa’uma waa xiqqoof mataa kafa kaaya jedhan. Haala saniin jiraatee seenaan isaan isaa arrallee tan iftu taatee ifaa jirti. Rabbi irraa haa jaalatu Umar bin Al-Khaxxaab.

Kitaaba sheekh Aliyyi Xanxaawii Akhbaaru Umar wa Abdullaahi bin Umar jedhurraa isiniif raabsine. Isinis waliif raabsaa.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

2 hours ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

3 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adihanom ibsa kenneen, weerarri Vaayirasii koroonaa haala amma duraa…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame

Jilli mootummaa Eertiraa prezdaant Isaayyaas Afaworqiin durfamu daaw’annaa hojii guyyaa sadihiitiif har’a ganama gara Kaayiroo…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun mormii magaaloota godinaalee Oromiyaatti ka’en, yoo diqqaate namoonni…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

3 days ago