Categories: Og-Barruu Seenaa

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Jaafar Bayaan

Advertisements

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene sa’aan yeroo oorraa tan mataa lafa kaayani. Umar masjidatti arge. Waan dhufeef itti hime. Umar, “hoggaa masjida ol seente maal yaadaati turte?” Jechuun Mu’awiyaa gaafate. “Amiirri mu’umintootaa mataa lafa kaayuu hin oolu jedheetin yaade” je’een. Umar ammoo deebisee, “Yaa mu’awiyaa guyyaa yoon rafe hojii ummataatu bada, halkan yoon rafe lubbuu tiyyan hongeeysa. Akkamitti waan lamaan kana namni tohatu rafa?” Je’een.

Hirribni Umar guyyaa fii halkan keeysatti sa’uma waa xiqqoof mataa kafa kaaya jedhan. Haala saniin jiraatee seenaan isaan isaa arrallee tan iftu taatee ifaa jirti. Rabbi irraa haa jaalatu Umar bin Al-Khaxxaab.

Kitaaba sheekh Aliyyi Xanxaawii Akhbaaru Umar wa Abdullaahi bin Umar jedhurraa isiniif raabsine. Isinis waliif raabsaa.

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

11 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

2 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago