Categories: Odeeyfannoo USA

Waajjirri Prezdaantii Ameerikaa  qorannoo Prezdaanticha irratti jalqabame ilaalchiise ragaalee barbaadaman dabarsee kan hin kennine tahuu beeksise

Prezdaantichi dhimma filannoo Ameerikaa keessa akka seenu mootummaa Yukreen affeeree jira  himannaan jedhu eega dhihaatee booda, Kongirasiin prezdaant Donald Tramp irratti qorannoo yakkaa jalqabuun ni yaadatama. Prezdaant Traamp gama isaatiin haasawni bilbilaa Prezdaantii Yukreen waliin godhe seera qabeessa tahuu ibsuun, “Kongirasiin Paartii Dimokraatotaatiin hogganamu himannaa dharaatiin aangoo irraa na fonqolchuuf yaalaa jira” jechuun himannaa irratti baname haalaa jira.

Waajjirri Prezdaantii Ameerikaa  Waayit Haawus ibsa kaleessa galgala baaseen ammoo  “qorannoon Prezdaant Tramp irratti geggeeffamaa jiru seeraan alaa fi iftoomina kan hin qabne waan taheef, ragaalee waajjiricha irraa barbaadaman tokkollee garee qorattoota yakkaa kongirasichaan hogganamuuf dabarsee  hin kennu” jedhe. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi Traamp Gamtaa Awrooppaatti Ambaasaddarri Ameerikaa dhimma kana keessaa harka qabu, koree qorattootaa durattii dhihaatee ragaa akka hin baane kan uggure tahuun beekamee jira.

Kongirasii Ameerikaatti koreen qorannoo yakkaa gama isaatiin, Bulchiinsi Traamp ragaalee qorannoof barbaachisan dhiheessuu yoo dide, yakki raawwatamuu kan mirkaneessuu waan taheef, kanuma irratti hundaayuun adeemsi Prezdaaticha aangoo irraa kaasuu kan itti fufu taha jedhe.

Kongirasiin Ameerikaa Prezdaant Traamp irratti qorannoo geggeessuuf kan murteesse, filannoo dhufu irratti kaadhimamaa Prezdaantii tahuun kan dhihaate  Joe Biden fi ilma isaa irratti, mootummaan Yukreen qorannoo akka geggeessu,  Prezdaant Traamp bilbilaan Prezdaantii Yukreen gaafachuu isaa miidiyaaleen biyyattii eega gabaasanii booda.  Akka gabaasa kanaatti, Donald Traamp July 25,2019 prezdaantii Yukreen Volodymyr Zelenskitti bilbiluun, sochii daldalaa ilmi Joe Biden biyyattii keessatti geggeessu irratti qorannoon akka godhamu gaafate. Dabalataanis Prezdaant Traamp mootummaa Yukreen irratti dhiibbaa godhuuf jecha, maallaqa deeggarsaa Kongirasiin Ameerikaa Yukreeniif hayyamee ture Dolaara miiliyoona 400 biyyattii irraa kan qabate tahuu ibsame.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Raashiyaan talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayiddarra olchuu jalqabuu isii ifoomsite

Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin addunyaarratti talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka…

22 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Lubnaan Mootummaan guututti angoo gadi lakkisuu beeksise

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase

Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona 1 darbuu gabaafame

Dhaabbatni To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC) jedhamu akka gabaasetti, Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin…

5 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman…

5 days ago