Advertisements

Waraanni Makkalaakayaa Godina Booranaa aanaa Miyoo keessatti namoota shan ajjeese

Godina Booranaa aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti kaleessa galgala waraanni makkalaakayaa namoota Aruuzaa galaa turan irratti dhukaasuun misirroota lamaan, dabalatee namoota shan kan ajjeese yoo tahu, kanneen biroo lama ammoo madaayuu bulchaan aanaa Miyoo Obbo Badhaanee Liiban BBC’tti hime.

Waraan Makkalaakayaa aanicha keessa qubate kun ajjeechaa kana eega raawwatee boodas jiraattota aanichaa keessaa, nammoota 32 kan hidhe tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

aanaa Miyyoo 1

 

 

Advertisements
Comments
Loading...