Advertisements

Peejiin Nashiidaa Kun Mobile garii irratti tartiibaan hin mul’atu. akka tartiibatti deebi’ee wal qixxaayu godhuuf, bakka wal qixxeeysi jedhu tuqi.

Yoo saniinis dide, gama jalaa gad bu’ii “View Desktop Version” ka jedhu tuqi.

Nashiidaalee Afaan oromoo


Nashiidaa Haaraya

Nashiidaa Websaayitii kanarra hin galin qabdaa? yoo nashiidaan akkasii si bira jiraate nuuf ergi. keeysumattuu nashiidaalee bara durii hojjataman kan websaayitii kanarra hin naqamin ni barbaanna. Websaayitiin kun akka kuusaatti tajaajila. nashiidaalee asirratti maxxanfaman hunda, namni fedhe irraa fayyadamuu ni dandaha.