Bineensi kun Looris jedhama. Sanyiin uumama Looris jedhamuu kun 10 akka jiru kan beekkame yoo ta’u, hunduu biyyoota kibba baha Eeshiyaa kanneen akka Indiyaa fi Siriilaankaa keessatti baay’inaan argamu. Jireenya isaaniitiif bosona jiidhaa fi dachii bishaan qabu filatu. Haa ta’u malee, lafti akkanaa…
Guutuu Dubbisi...

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -