July 29, 2021

  Isra’eel Gamtaa Afrikaa Keessatti iddoo taajjabdummaa argachuun isii Afrikaa Kibbaa dallansiise

  Ministeerri haajaa alaa Afrikaa Kibbaa ibsa baaseen, biyyoota miseensota gamtichaa 55 osoo hin mari’achiisin murtiin dabre, mootummaa Afrikaa Kibbaa kan…
  July 24, 2021

  Majliisni Oromiyaa Mata Dureewwan garagaraa irrattii Imaamotaa fi Du’aatotaa leenjii kennuu jalqabe

  Leenjiin imaamotaa fi Du’aatotaa kennamu kun, guyyaa sadihiif karoorfamee har’a Magaalaa Adaamaa Kolleejjii Imaamuu Shaafi’i keessatti jalqabame. Majliisa Oromiyaatti Daayrektoreetiin…
  July 12, 2021

  Munshiid Haaj Aloo Kabiir Umar gama ganda Aakiraatti godaanan

  INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJI’UUN Munshiid Haaj Aloo Kabiir Umar dhukkubii yeroo dheeraa irra tureen  gama fuula RABBII deemuun…
   Tafakkur
   December 14, 2017

   Haag Fiish

   Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen  akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin…
   Tafakkur
   July 8, 2021

   Wanta facaastan san argitanii?

   Rabbiin ol ta’e akkana jedha:“Wanta facaastan san argitanii? Isintu biqilcha moo kan biqilchu Nuhi? Osoo feenee caccabaa gooneetiin kan gaabbitan…
   Tafakkur
   January 28, 2018

   Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

   Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
   Tafakkur
   November 4, 2017

   Baawobaab

   MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
   Back to top button