Ilbiisa Mana Namarratti Diigu

Rirmi lubbu qabeeyyii dachii tanarratti hedduminaan beekaman keessaa isa tokko. Sanyiin isaatis haga 2600 ni caala jedhamee tilmaamama. Rirmi lafa cabbiin uwwifameefi qilleensa qabbanni daangaa dabre keessa malee, haala qilleensaa kamuu keessa jiraachuu ni…

Tana Quba Qabduu?

Og-barruu

- Advertisement -

 1. 1 Shittoon Jaartii tiyyaa dhukkuba natti tahe - Dhaddacha Jaalalaa Doosee 6ffaa Shittoon Jaartii tiyyaa dhukkuba natti tahe - Dhaddacha Jaalalaa Doosee 6ffaa 10:05
 2. 2 Tapha nama booharsu barnoota wajjiin: Keeraaj Kutaa 1ffaa Tapha nama booharsu barnoota wajjiin: Keeraaj Kutaa 1ffaa 27:19
 3. 3 Eega zinaa walitti dalaganii booda nikaaha hidhachuun akkami? Eega zinaa walitti dalaganii booda nikaaha hidhachuun akkami? 04:11
 4. 4 Osoo maghriba hin salaatin masjiidatti ishaahii dhaqqabadhe. Kam dura salaatuu qaba? Osoo maghriba hin salaatin masjiidatti ishaahii dhaqqabadhe. Kam dura salaatuu qaba? 02:41
 5. 5 Osoo Mahrii hin dubbatin nikaaha hidhuun akkami? Osoo Mahrii hin dubbatin nikaaha hidhuun akkami? 00:48
 6. 6 AAFIYAA: Dhukkuba Kintaarotii/Hemorrhoids AAFIYAA: Dhukkuba Kintaarotii/Hemorrhoids 55:59
 7. 7 Intala dubraa dirqiin heerumsiisuun akkamitti laalama? Intala dubraa dirqiin heerumsiisuun akkamitti laalama? 01:18
 8. 8 Nikaaha Bilbilaan Hidhuun hayyamamaa? Nikaaha Bilbilaan Hidhuun hayyamamaa? 02:39
 9. 9 Dogongora Haadhaatiin Ilmi du'ee haati maraatte. Dogongora Haadhaatiin Ilmi du'ee haati maraatte. 02:39
 10. 10 Gargaarsa Sheikh Suleeymaan Qumbii Gargaarsa Sheikh Suleeymaan Qumbii 19:36
 11. 11 Sheikh Tamaam Qaasim, Soommana Aashuuraa Sheikh Tamaam Qaasim, Soommana Aashuuraa 09:04
 12. 12 Waan garba kana keessatti bade barbaadanii hin argan. Waan garba kana keessatti bade barbaadanii hin argan. 05:30
 13. 13 App Nuuralhudaa saffisni isaa akka dabalu update godhaa App Nuuralhudaa saffisni isaa akka dabalu update godhaa 00:25
 14. 14 Simannaafi Deeggarsa Majliisa Federaalaa Magaalaa Shaashamanneetti Simannaafi Deeggarsa Majliisa Federaalaa Magaalaa Shaashamanneetti 57:32
 15. 15 ZIyaaraa Sheikh Suleeymaan Kutaa 3ffaa ZIyaaraa Sheikh Suleeymaan Kutaa 3ffaa 01:06:28
 16. 16 Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa 02:39
 17. 17 Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 2ffaa Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 2ffaa 01:09:32
 18. 18 Kiristaana wajji harka walitti nu hidhanii salaanni natti gahe Kiristaana wajji harka walitti nu hidhanii salaanni natti gahe 04:00
 19. 19 Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 1ffaa Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 1ffaa 01:17:32
 20. 20 Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa 01:11:35
 21. 21 Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii 05:01
 22. 22 Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa 30:54
 23. 23 Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. 02:07:54
 24. 24 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 03:12
 25. 25 Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu 06:27
 26. 26 Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu 03:52
 27. 27 Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah 05:28
 28. 28 Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre 04:48
 29. 29 Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" 03:26
 30. 30 Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame 25:29
 31. 31 Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. 05:49
 32. 32 Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu 04:48
 33. 33 Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa 09:38
 34. 34 Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame 44:05
 35. 35 Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. 05:46
 36. 36 Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo 09:58
 37. 37 Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa 12:25
 38. 38 Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa 04:42
 39. 39 Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) 04:40
 40. 40 Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir 46:41
 41. 41 RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa 01:24:20
 42. 42 Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa 23:58
 43. 43 Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan 44:18
 44. 44 Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti 01:03:05
 45. 45 Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H 01:03:31
 46. 46 Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa 01:00:01
 47. 47 Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa 26:52
 48. 48 Osoo isin taatee maal gootan? Osoo isin taatee maal gootan? 46:00
 49. 49 Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa 12:00
 50. 50 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 32:32

Tafakkur

- Advertisement -

Fayyaa

Akhlaaqa Gaarii

Teknoolojii

Archives

Appilikeeshiina Nuuralhudaa

Dubbii addaan baafadhaa!

Rabbiin ol tahe akkana je’e: يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِنجَاءَكُمْفَاسِقٌبِنَبَإٍفَتَبَيَّنُواأَنتُصِيبُواقَوْمًابِجَهَالَةٍفَتُصْبِحُواعَلَىٰمَافَعَلْتُمْنَادِمِينَ Yaa warra amanatan, yoo namni Faasiqaa (ajaja Rabbii irraa bahaa tahe/cubbaawaan) oduun isinitti dhufe, addaan baafadhaa, Akka Orma (qulqulluu) wallaalaan hin tuyneef, (Yoo oduu…
Guutuu Dubbisi...

Tunis wal’aansa aadaati

Yeroo vaayirasiin koroonaa jalqaba eegale sanitti mudannoo gurguddaa hedduutu mudate. Dhukkubni kun karaa wal’aansa hammayyaatiin dawaa waan hin argatiniif, namoonni vaayirasichaan qabaman hedduun qoricha aadaa heddu ofirratti yaalaa turan. Biyya Iiraan keessatti alkooliin dawaa dhibee kanaati jedhamee himamnaan namni heddu alkoolii dhugee du’ee,…
Guutuu Dubbisi...
 • Hiriyoota tiyya akkamitti gara peejii Nuuralhudaa Afeera?

  Karaa lamaan nama afeeruu ni dandeeysa. garuu nama afeeruun duratti ati peejicha LIKE gochuu qabda.

  Karaa 1ffaa: Jalqaba Peejii NuuralHudaa bani. achi booda Mallattoo Share jedhuun cinaa tuqaalee sadiin san tuqi.
  achi keeysaa “invite Friends” filadhu.

  Achi booda Saahibbaan kee kan Facebook hunda tarree naqee sii fida. yoo nama dura LIKE godhe tahe halluu Magariisaan (LIKED) jedhee siif kataba. yoo nama LIKE hin godhin tahe ammoo humaa siif hin katabu. kanaafuu nama barbaadde achi keeysaa filtee invite godhuu mirga qabda jechuudha.

  Karaa 2ffaa:  Jalqaba Eega peejii bantee booda Mallattoo Share jedhu tuqi. achi keeysa filannoo heddu argatta. Filannoowwan achi jala jiran akka asii gadiiti.
  1. Share on your timeline.  Timeline kee irratti sheer godhi akka hiriyyoonni kee hundi argan.
  2. Share on your friends timeline.  facebook sahiba keetii irratti sheer godhi jechuudha.
  3. Share in group.   gareewwan keeysatti sheer godhi jechuudha…. kanaafi kan birootis ni jiru.

  Yoo nama dhuunfaatiif sheer godhuu feete ammoo, “Share in private message” ka jedhu filadhu.
  achi keeysaa nama afeeruu barbaaddu filii sheer godhiif.

 • Facebook Nuuralhudaa akkamitti LIKE godha?

  Facebook Nuuralhudaa LIKE gochuuf Jalqaba Akkaawuntii Facebook Qabaachuu qabda.

  1ffaa.  eega Account Facebook banattee booda, bakka Search jedhutti Nuur Al Hudaa jettee katabda. achi booda peejii Facebook kan maqaa Nuuralhudaatiin qaban hunda siif fida.

   

  2ffaa. Itti aansuun maqaa Nuuralhudaa jedhu irratti click goota.  achi booda Peejichi siif banama. footoo Logo Nuuralhudaa jala barreeffamni LIKE, FOLLOW, SHARE jedhu ni jira. san keeysaa LIKE ka jedhu tuqi.

  3ffaa.  Eega Peejii Nuuralhudaa Like gootee booda ammoo, wanti nuti Peejii irratti maxxansinu hundi akka dursee gubbaa irratti siif dhufu yoo barbaadde, mallattoo Follow jedhu kanarraa Xiyyaa gama gadii akeektu san tuqi. achi keeysaa filannoo “in your news feed” ka jedhu jalaa, “See first ka jedhu filadhu.  achi booda yeroo hunda wayta facebook kee bantu wanti peejii nuuralhudaa irratti maxxanfame durarratti siif dhufa.

 • Akkamitti Miseensa NuuralHudaa taha?

  karaan miseensa Nuuralhudaa ittiin tahan heddu. 

  1. Peejii Facebook Like godhuu
  2. chaanaala Telegram Join godhuu
  3. Garee whatsapp Keeysatti galmaayuu
  4. website keenyarraan nu hordofuu
  5. Blog keenya hordofuu
  6. Twitter keenya Follow godhuu
  7. Application Nuuralhudaa download godhuu fii karaaleen birootis hedduudha.
No questions matching current filter