May 2, 2021

  Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir gara ganda aakhiraa godaanan

  Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileeyhi Raaji’uun Aalimni biyya keennaa Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir Godina Arsii aanaa Roobee Ganda Adamtuu keessatti…
  April 28, 2021

  Waldaan Aksiyoona Baankii Hijraa Gamoo Abbaa Darbii 9 bite Eebbisise

  Baankiiwwaan dhalarraa bilisaa biyyatti keessatti hundeeffamuun hojiitti seenuuf sochii irra jiran jidduu tokko kan ta’e, Waldaan Aksiyoona Baankii Hijiraa, gamoo…
  April 26, 2021

  Waldaan Tola oola Diida’aa Harka qalleeyyii 300 deeggarsa godhe

  Waldichi baatii Kabajamaa Ramadaanaa sababeeffachuun Alhada kaleessaa Ramadaan 13,1442 harka qalleeyyii fi rakkattoota magaalaa Roobee Diida’aa fii naannawa saniitti argaman…
   Tafakkur
   April 28, 2018

   Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

   Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
   Tafakkur
   April 28, 2018

   Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

   Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis,…
   Tafakkur
   January 31, 2018

   Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

   Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
   Tafakkur
   April 4, 2020

   KOROONAA MASJIDA CUFAA EENYUU YAADE?

   KOROONAAN MASJIDA CUFAA EENYU YAADE   Duniyaa Rabbiin hoggaa ibsu: Qananii gabaabduu, tapha, tapha ittiin dagaman, bareedina yeroo, dhaaddannaa, wal…
   Back to top button