November 27, 2020

  Manni Murtii ol’aanaan Kuubeek murtii adabbii Shoroorkeessaa Haleellaa Masjida Magaalaa Kuubeek irratti dabre ture gadbuuse

  Bara 2017 keessa Kanadaa magaalaa Kuubeekitti shoroorkeessaan ol’aantummaa ummata adii fi jibba Islaamaa leellisu, Salaata Fajrii booda Masjida seenuun haleellaa…
  November 27, 2020

  Isra’eel Falasxiinonni Masjid Al Aqsaatti akka hin salaanne uggurte

  Poolisiin Isra’eel lammileen Falasxiin naannawa West Bank irraa gara magaalaa kabajamtuu Alqudsiitti seenaanii salaata jum’aa maasjid- al- Aqsaatti akka hin…
  November 24, 2020

  Afrikaatti lakkoofsi Namoota Dhibee COVID-19’n du’anii 50,000 dabre

  Ardiichaatti dhibeen kun argamu guyyaa labsame irraa kassee, hanga guyyaa arraatti namoonni 2,094,729 qabamanii jiru, 50,106 immoo dhibee kanaan addunyaa…
   Jaguwaarandii
   Tafakkur
   October 22, 2017

   Jaguwaarandii

    Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes Sanyii Adurreeti. Bineensi kun Jaguarondi…
   Haag Fiish
   Tafakkur
   December 14, 2017

   Haag Fiish

   Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen  akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin…
   Istiingrey
   Tafakkur
   October 25, 2017

   Istiingrey

   STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
   Pelikaan(Pelican)
   Tafakkur
   May 20, 2018

   Pelikaan(Pelican)

   Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis…
   Back to top button