Weerarri Vaayrasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee babal’ataa jira

  Addunyaarratti lakkoofsi namoota vaayrasii koroonaan qabamanii miiliyoona 30 darbe

  Emreets fi Bahreeyn hariiroo dhoksaan Israa’el waliin tolfatanii turan ifatti labsan

  Lammiilee Afrikaa miiliyoona 12 qorannoon godhameef jidduu miiliyoona 1.3 irratti vaayirasichi argamuu ibsame

   Maqaa fii Qaama
   NHTV
   February 11, 2018

   Maqaa fii Qaama

   Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi…
   Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa
   Og-Barruu
   April 28, 2018

   Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

   Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa…
   Istiingrey
   Tafakkur
   October 25, 2017

   Istiingrey

   STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
   Haag Fiish
   Tafakkur
   December 14, 2017

   Haag Fiish

   Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumamaalee ajaa’ibaa heddu argina. Uumamaaleen  akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin…
   Back to top button