Saatalaayitii

Biyyi teenya Itiyoophiyaan waggaa sadi dura, saatalaayitii takka gargaarsa mootummaa Chaaynaatiin gara hawaa erguun isii beekkameera. Saatalaayitiin observatory taate ykn ammoo lafa akka qorattuuf ergamte tun seenaa biyya keenyaa keessatti tan jalqabaati.

Tana Quba Qabduu?

Og-barruu

- Advertisement -

 1. 1 Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa 01:11:35
 2. 2 Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii 05:01
 3. 3 Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa 30:54
 4. 4 Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. 02:07:54
 5. 5 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 03:12
 6. 6 Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu 06:27
 7. 7 Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu 03:52
 8. 8 Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah 05:28
 9. 9 Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre 04:48
 10. 10 Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" 03:26
 11. 11 Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame 25:29
 12. 12 Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. 05:49
 13. 13 Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu 04:48
 14. 14 Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa 09:38
 15. 15 Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame 44:05
 16. 16 Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. 05:46
 17. 17 Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo 09:58
 18. 18 Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa 12:25
 19. 19 Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa 04:42
 20. 20 Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) 04:40
 21. 21 Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir 46:41
 22. 22 RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa 01:24:20
 23. 23 Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa 23:58
 24. 24 Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan 44:18
 25. 25 Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti 01:03:05
 26. 26 Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H 01:03:31
 27. 27 Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa 01:00:01
 28. 28 Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa 26:52
 29. 29 Osoo isin taatee maal gootan? Osoo isin taatee maal gootan? 46:00
 30. 30 Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa 12:00
 31. 31 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 32:32
 32. 32 Falmataa Roorroo: Ziyaaraa iidaa Falmataa Roorroo: Ziyaaraa iidaa 01:05:13
 33. 33 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 1ffaa, 1442/2021 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 1ffaa, 1442/2021 23:08
 34. 34 Ustaaz Kamaal Amaan-Uduhiyyaafi Dalagaa Guyyaa Iidaa Ustaaz Kamaal Amaan-Uduhiyyaafi Dalagaa Guyyaa Iidaa 21:04
 35. 35 Dhaamsa Prezdantii Majliisa Oromiyaa-Baga Jala Bultii Iidaatiin Isin Gahe Dhaamsa Prezdantii Majliisa Oromiyaa-Baga Jala Bultii Iidaatiin Isin Gahe 12:47
 36. 36 Ahkaama Uduhiyyaa-Sheikh Abdussalaam Xaahir Ahkaama Uduhiyyaa-Sheikh Abdussalaam Xaahir 42:05
 37. 37 Adaba Hajjii Kutaa 8ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Kutaa 2ffaa Adaba Hajjii Kutaa 8ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Kutaa 2ffaa 12:30
 38. 38 Adaba Hajjii Kutaa 7ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Adaba Hajjii Kutaa 7ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) 11:54
 39. 39 Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii Kutaa 2ffaa: Dr Jibriill Qamar fi Dr. Abdulaziiz Muhammad Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii Kutaa 2ffaa: Dr Jibriill Qamar fi Dr. Abdulaziiz Muhammad 37:02
 40. 40 Sheikh Abdussalaam Khadiir: Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Kutaa 2ffaa Sheikh Abdussalaam Khadiir: Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Kutaa 2ffaa 30:29
 41. 41 Marii Baankii Raammis: Magaalaa Adaamaa Marii Baankii Raammis: Magaalaa Adaamaa 01:17:26
 42. 42 Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii_Dr.Jibriil Qamar fi Dr.Abdulaziiz Muhammad Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii_Dr.Jibriil Qamar fi Dr.Abdulaziiz Muhammad 30:40
 43. 43 Ustaaz Hakiim Hassan: Hojiilee Hajjitti Qixxooytu Ustaaz Hakiim Hassan: Hojiilee Hajjitti Qixxooytu 31:24
 44. 44 Haaji Aloo Kabiir fi Sheikh Miftah Tamaam_Artii Islaamaa Kutaa 1ffaa Haaji Aloo Kabiir fi Sheikh Miftah Tamaam_Artii Islaamaa Kutaa 1ffaa 24:38
 45. 45 Sheikh Abdussalaam Khadiir_Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Sheikh Abdussalaam Khadiir_Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa 29:54
 46. 46 Argannoowwan Saayinisii Qur'aana Keessatti: Kutaa 1ffaa_Tashitee Roobee Argannoowwan Saayinisii Qur'aana Keessatti: Kutaa 1ffaa_Tashitee Roobee 32:58
 47. 47 Sagantaa Du'aa'ii Hawaasa Keenya Kan Sa'uud Arabiyatti Dararamaa jiruuf Sagantaa Du'aa'ii Hawaasa Keenya Kan Sa'uud Arabiyatti Dararamaa jiruuf 51:23
 48. 48 Beeksisa Ariifachiisaa! Namoota Viidiyoo Nuuralhudaa Youtube keessan irratti maxxansitan hundaaf! Beeksisa Ariifachiisaa! Namoota Viidiyoo Nuuralhudaa Youtube keessan irratti maxxansitan hundaaf! 02:15
 49. 49 Sagantaa Eeyba Studio Gaaddisa Islaamaa Nairobi Sagantaa Eeyba Studio Gaaddisa Islaamaa Nairobi 01:00:52
 50. 50 Torbee Deeggarsa Majliisa Oromiyaa, Sheikh Amiin Ibroo fi Sheikh Hajjii Ibraahim Torbee Deeggarsa Majliisa Oromiyaa, Sheikh Amiin Ibroo fi Sheikh Hajjii Ibraahim 48:04

Tafakkur

- Advertisement -

Fayyaa

Akhlaaqa Gaarii

Teknoolojii

Afriikaa Kibbaa

Biyyoonni addunyaarra jiran aadaa fi duudhaa mataa isaanii qabu. Wantoota biyyoota biraa irraa adda isaan taasisus ni qabu. Aadaan biyya tokkotti jaalatamu, tarii bakka biraatti jibbamuu dandaya. wanti isa tokkoof salphaa kan biraatiif ammoo ulfaataa tahuu mala. Haaluma kanaan barruu tana keessatti asuma ardii teenya keessaa biyya ajaa’ibaa kan
Guutuu Dubbisi...

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana keessatti kan argamu yoo tahu, maqaan isaa DISKAS jedhama. Diskas sanyii qurxummiiti. Hedduun keenya Ispoortii irratti maqaa discus throw jedhamu dhageenyee jirra ta’a. Discus throw jechuun gosa dorgommii ispoortiiti. Maqaan uumama
Guutuu Dubbisi...

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba. Garbuun gosa garagaraa qaba, qamadiin gosa garagaraa qabdi, ilmi namaa bifa fi sanyii garagraa qaba, wanti hundi sanyii garagaraa heddu qaba. Haala Kanaan sanyiiiwwan dachii kana irra jiran laakkawuu yoo jalqabne malee, xumuruudhaaf umriin qabnu
Guutuu Dubbisi...
 • Hiriyoota tiyya akkamitti gara peejii Nuuralhudaa Afeera?

  Karaa lamaan nama afeeruu ni dandeeysa. garuu nama afeeruun duratti ati peejicha LIKE gochuu qabda.

  Karaa 1ffaa: Jalqaba Peejii NuuralHudaa bani. achi booda Mallattoo Share jedhuun cinaa tuqaalee sadiin san tuqi.
  achi keeysaa “invite Friends” filadhu.

  Achi booda Saahibbaan kee kan Facebook hunda tarree naqee sii fida. yoo nama dura LIKE godhe tahe halluu Magariisaan (LIKED) jedhee siif kataba. yoo nama LIKE hin godhin tahe ammoo humaa siif hin katabu. kanaafuu nama barbaadde achi keeysaa filtee invite godhuu mirga qabda jechuudha.

  Karaa 2ffaa:  Jalqaba Eega peejii bantee booda Mallattoo Share jedhu tuqi. achi keeysa filannoo heddu argatta. Filannoowwan achi jala jiran akka asii gadiiti.
  1. Share on your timeline.  Timeline kee irratti sheer godhi akka hiriyyoonni kee hundi argan.
  2. Share on your friends timeline.  facebook sahiba keetii irratti sheer godhi jechuudha.
  3. Share in group.   gareewwan keeysatti sheer godhi jechuudha…. kanaafi kan birootis ni jiru.

  Yoo nama dhuunfaatiif sheer godhuu feete ammoo, “Share in private message” ka jedhu filadhu.
  achi keeysaa nama afeeruu barbaaddu filii sheer godhiif.

 • Facebook Nuuralhudaa akkamitti LIKE godha?

  Facebook Nuuralhudaa LIKE gochuuf Jalqaba Akkaawuntii Facebook Qabaachuu qabda.

  1ffaa.  eega Account Facebook banattee booda, bakka Search jedhutti Nuur Al Hudaa jettee katabda. achi booda peejii Facebook kan maqaa Nuuralhudaatiin qaban hunda siif fida.

   

  2ffaa. Itti aansuun maqaa Nuuralhudaa jedhu irratti click goota.  achi booda Peejichi siif banama. footoo Logo Nuuralhudaa jala barreeffamni LIKE, FOLLOW, SHARE jedhu ni jira. san keeysaa LIKE ka jedhu tuqi.

  3ffaa.  Eega Peejii Nuuralhudaa Like gootee booda ammoo, wanti nuti Peejii irratti maxxansinu hundi akka dursee gubbaa irratti siif dhufu yoo barbaadde, mallattoo Follow jedhu kanarraa Xiyyaa gama gadii akeektu san tuqi. achi keeysaa filannoo “in your news feed” ka jedhu jalaa, “See first ka jedhu filadhu.  achi booda yeroo hunda wayta facebook kee bantu wanti peejii nuuralhudaa irratti maxxanfame durarratti siif dhufa.

 • Akkamitti Miseensa NuuralHudaa taha?

  karaan miseensa Nuuralhudaa ittiin tahan heddu. 

  1. Peejii Facebook Like godhuu
  2. chaanaala Telegram Join godhuu
  3. Garee whatsapp Keeysatti galmaayuu
  4. website keenyarraan nu hordofuu
  5. Blog keenya hordofuu
  6. Twitter keenya Follow godhuu
  7. Application Nuuralhudaa download godhuu fii karaaleen birootis hedduudha.
No questions matching current filter