header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  Odeeyfannoo Biyyaa
  March 20, 2023

  Prezdaantiin Mana Marii dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa Sheikh Hajjii Ibraahiim Prezdaantii Jibuutii waliin mari’atan

  Prezdaantiin Majlisaa Federaalaa Sheikh Hajjii Ibraahiim Kora Nageennaa Dhaabbatni Dhimmoota Muslimaa fi Waqfii Jibuutii qopheesse irratti, keessummaa kabajaa tahuun affeeramanii…
  RNH
  March 17, 2023

  Raadiyoo Nuuralhudaa 797, March 16, 2023

  RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa Sagantaa 797ffaa March 16, 2023 Jaarmaya Bultii Islaamaa Murtii Dhaddacha Jaalalaa 175ffaa Dr. Liwaa’ulislaam  …
  RNH
  March 14, 2023

  Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 796, March 13, 2023

  Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu; Dhaddacha Jaalalaa Doosee 175ffaa Tana Quba Qabduu? Aadaa Ingilaand Tafakkur Dhoohinsa Guddaa  
   Tafakkur
   March 3, 2022

   Gadamsa

   Barruu tana keessatti gara biyya keenyaa deebinee uumama biyyi teenya ittiin beekamtu tokko ilaalla. Imalli keenyas Bosona Baalee keessa ta’a.…
   Og-Barruu
   May 15, 2022

   Dhahannaa Onnee

   Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda boqonnaa fudhata. Kanaaf Rabbiin halkan…
   Odeeyfannoo
   December 9, 2021

   Dhaddee

   Dhaddee-Bineensa xiqqaa Leencaa fi Qeerransa ofirraa faccisuu danda’u.Uumamni kun qaama isaa irraa meeshaa waraanaa kan qeerransa ajjeesuu danda’u qaba. Meeshaan…
   Og-Barruu
   April 21, 2022

   Aye Aye

   Akkuma beekamu bosona keessa uumama ajaa’ibaa heddutu argama. Bosona Madagaaskar keessattis uumama addaa halkan halkan qofa socho’u tokkotu jira. Eega…
    December 14, 2022

    Tapha waancaa addunyaa bara kanaa Islaamummatu injifate.

    November 30, 2022

    Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!

    November 26, 2022

    Bineensa Qusannaa Soorataa Beeku

    November 23, 2022

    Gama Hawaa Yoo Imaluu Feete Afaan Raashiyaa Baruu Qabda

    Back to top button