Advertisements
  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu
  NHTV
  February 11, 2018

  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

  Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
  Addunyaan tun akkamitti uumamte?
  NHTV
  February 11, 2018

  Addunyaan tun akkamitti uumamte?

  Warri amantii hin qabne,  hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis…
  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)
  Tafakkur
  January 28, 2018

  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

  Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
  Istiingrey
  Tafakkur
  October 25, 2017

  Istiingrey

  STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
  Back to top button
  Close
  Close