Garaa Garummaa Uumamaa
  NHTV
  February 11, 2018

  Garaa Garummaa Uumamaa

  kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka…
  Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa
  NHTV
  May 22, 2018

  Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa

  Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhu Uumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan…
  Addunyaan tun akkamitti uumamte?
  NHTV
  February 11, 2018

  Addunyaan tun akkamitti uumamte?

  Warri amantii hin qabne,  hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis…
  Istiingrey
  Tafakkur
  October 25, 2017

  Istiingrey

  STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
  Back to top button
  Close
  Close