February 28, 2021

  Madrasaan Arridwaan Marsaa 5ffaaf Barattoota 36 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisiise

  Madrasaan Arridwaan kan magaalaa Assandaabootti argamu guyyaa harraa barattoota Hifzii Qur’aanaatiin barsiisaa ture 36, Marsaa 5ffaaf Eebbisiisuu gabaafame. Madrasaan kun…
  February 27, 2021

  Waldaan Tokkummaa Muslimoota Magaalaa Jimmaa fi Naannawa isii Hundeeffame

  Hawaasni muslima magaalaa Jimmaa fi naannawa isii guyyaa harraa walitti dhufuun marii tokkummaa hawaasa Muslimaa irratti xiyyeeffate geggeessuun, Waldaa Tokkummaa…
  February 20, 2021

  Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

  Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa’e Sabtii har’aa, magaalaa Jimmma galma Yunivarsitii Jimmaa keessatti haala…
   Tafakkur
   October 25, 2017

   Istiingrey

   STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
   Tafakkur
   November 4, 2017

   Baawobaab

   MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
   Tafakkur
   April 28, 2018

   Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

   Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
   NHTV
   February 11, 2018

   Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

   Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
   Back to top button