header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  RNH
  February 2, 2023

  Raadiyoo Nuuralhudaa 785, February 2, 2023

  RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa Sagantaa 785ffaa February 2, 2023 Jaarmaya Bultii Islaamaa Murtii Dhaddacha Jaalalaa 169ffaa Dr. Liwaa’ulislaam Listen…
  RNH
  January 31, 2023

  Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 784, January 30, 2023

  Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu; Dhaddacha Jaalalaa Doosee 169ffaa Tana Quba Qabduu? Qormaata Hamaa Tafakkur lamprey Listen to RNH…
  RNH
  January 28, 2023

  Raadiyoo Nuuralhudaa 783, January 27, 2023

  RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa Sagantaa 783ffaa January 27, 2023 Jaarmaya Bultii Islaamaa Murtii Dhaddacha Jaalalaa 168ffaa Dr. Liwaa’ulislaam Listen…
   Og-Barruu
   October 24, 2021

   Guchii-allaattii barrisuu hin dandeenye

   Guchiin Allaattii guddinaan beekaman keessaa isa tokko. Haalli uumama isaa Rumichaan walitti dhihaata. garuu guddinaan dachaa heddu Rumicha caala. Mormi…
   Og-Barruu
   January 21, 2022

   Kiwwii

   Qophii: Abu Ibtisam Simbirri Kiwwii jedhamu kun gosa Simbiraa barriissuu hin dandeenye yookaan afaan Ingiliffaatiin Ratites jedhamu keessatti ramadama. Kiwwiin…
   Og-Barruu
   May 10, 2022

   Electric Eel (Qurxummii Elektirikaa)

   Uumaan Rabbii keenyaa laakkawamee hin dhumu. Hardha uumama addaa tokko isin daaw’achiisna. Rabbiin keenya waan uumee dachii kana ittiin guute…
   Og-Barruu
   April 27, 2022

   African Civet (Sivet) Ykn Xirinyii

   Uumamni kun Afriikaa keessatti argama. Afriikaa keessaallee, biyyoota gammoojjii sahaaraa gaditti argaman keessa hedduminaan argama. Sanyiiwwan Civet (xirinyii) Afriikaa keessatti…
    December 14, 2022

    Tapha waancaa addunyaa bara kanaa Islaamummatu injifate.

    November 30, 2022

    Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!

    November 26, 2022

    Bineensa Qusannaa Soorataa Beeku

    November 23, 2022

    Gama Hawaa Yoo Imaluu Feete Afaan Raashiyaa Baruu Qabda

    Back to top button