April 20, 2021

  Sheikh Huseen Alii gara ganda Aakiraatti godaanan

  INNAALILLAAHII WA’INNAA ILEEYHII RAAJ’UUN  Masjida guddicha Anwaar kan magaalaa Finfinneetti itti aanaa Imaamaa tahuun kan tajajilaa turan Sheikh Huseen Alii…
  April 10, 2021

  Kolleejjiin Islaamaa Iimaan barattoota 333 eebbisiise

  Kolleejjiin Iimaan  kan magaalaa Finfinneetti argamu, guyyaa hardhaa barattoota 333 kan sadarkaa dipiloomaa fi sartafikeetiin barsiisaa ture eebbisiise. Sagantaa Eebbaa…
  April 10, 2021

  Miseensonni Kora Waliigalaa Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa seensa baatii Kabajamaa Ramadaanaa ilaalchisuun ibsa baasan

  Miseensonni Kora Waliigalaa Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa Ityoophiyaa fi kanneen Mana Marii Naannoolee seensa baatii kabajamaa Ramadaanaa ilaalchisuun ibsa waloo…
   Tafakkur
   April 28, 2018

   Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

   Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
   NHTV
   February 11, 2018

   Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

   Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
   Tafakkur
   November 4, 2017

   Baawobaab

   MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
   Tafakkur
   October 22, 2017

   Jaguwaarandii

    Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes Sanyii Adurreeti. Bineensi kun Jaguarondi…
   Back to top button