Falasxiinonni Suudaan waadaa cabsuun Israa’el waliin hariiroo tolfachuuf murteessuun isii kan isaan gaddisiise tahuu ibsan

  Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayrasii koroonaatiin qabamanii miiliyoona 40 dabre

  Namtichi Kaartoonii Nabi Muhammad maqaa balleessu tolchuun barattootatti agarsiise Faransaay keessatti ajjeefame

  Tooftaan “Herd immunity” jedhamu nama miliyoona 800 vaayirasii koroonaaf saaxiluu akka malu ibsame

   Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa
   Tafakkur
   May 22, 2018

   Bison (Baaysan) Gafarsa Ameerikaa

   Waahee uumama kanaa Viidiyoo kanarraa daawwadhu Uumamni kun Biyyoota Ameerikaa Kaabaa keessatti argama. Sababa kanaafis gafarsa Ameerikaa jedhanii waaman. Baaysan…
   Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa
   Tafakkur
   April 28, 2018

   Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

   Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
   Baawobaab
   Tafakkur
   November 4, 2017

   Baawobaab

   MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
   Binturoong
   Tafakkur
   November 29, 2017

   Binturoong

   BINTUROONG Binturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni…
   Back to top button