header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

RNH 342 May 26 2018, Soora Qalbii

Sagantaa Soora Qalbii

Sagantaa Soora Qalbii kan qalbii isin booharsaa barumsa isinii dabarsu dhageeyfadhaa.

Sagantaa kana keeysatti

  • Gabaasa Odeeyfannoo
  • Qophii Siiraa Rasuulaa (SAW) Kutaa 3ffaa Darsii 25ffaa
  • Tana Quba Qabduu?  Biyyoota Umrii gabaabaa qaban kutaa 2ffaa
  • Qophii Keeysummaa: Turtii Artist Falamataa Roorroo wajji goone
  • Diraamaa Iccitii Jireenyaa Kutaa 15ffaa

Gabaasa Odeeyfannoo

Qopheessaan: Abbaas Ibnal Islaam
  • Weerarri Liyyuu Poolisii Naannoo Somaalee hammaatee itti fufuu.
  • Manni Murtii Masr YouTube ji’a tokkoof ugguruu
  • Ustaaz Abubakar Ahmad masjiida naannawa Burraayyuutti diigamee fi tarkaanfii waraanni mootummaa hawaasa muslimaa irratti fudhate balaalefatuu.
  • Gareen AfD jedhamu kan jibbaa Muslimootaa leellisu, hojjattoonni Muslimaa ji’a Ramadaanaa keessa hujii isaanii irraa akka ugguraman gaafatuu.

Odeeyfannoo guutuu sagantaa irraa dhageeyfadhaa.

 

Qophii Siiraa Rasuulaa (SAW) Kutaa 3ffaa Darsii 25ffaa

Qophii: Ustaaz Abu Abdallaah

Imala Rasuulaa (SAW) kan jalqabaa. Yeroo isaan Daldaltoota Qurayshii wajji imalan, Mudannoo Qeesicha biratti isaan mudatee, Seenaa Bareedduu haala Ajaa’ibaatiin qophaahe dhageeyfadhaa.

 

Tana Quba Qabduu?

Biyyoota Umrii Gabaabaa Qaban. Mootummaa Sa’aa 13 Qofaaf biyya bulche.
Qopheessaa Barruu: Abu Ibtisaam

Sagalee: Muhammad Siraaj

 

Qophii Keeysummaa

Qophii: Abduljawaad Ibraahiim

Gaafiifi Deebisaa Gabaabduu Artist Falmataa Roorroo wajji goone.
Falmataa Roorroo Yeroo ammaa kana Muuziqaa guutumatti dhiisee gama Qur’aanaa deebi’ee jira. Qur’aana guutuu qomatti qabatee Tafsiira Qara’utti jira.

 

Draamaa

Qophii: Abduljawaad Ibraahiim

Iccitii Jireenyaa Kutaa 15ffaa

 

Sagantaa Guutuu Dhaggeeyfadhaa.

 

Download Liink Xiqqaa Mobile Biyyaatiif Youtube Sagalee Qulqullina Qabu HD Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button