header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Sagantaan Marii fi Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa Magaalaa Aboomsaatti geggeeffamaa jira

Godina Arsii aanaa Arba Guuguu magaalaa Abboomsaatti sagantaan Marii fi Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa hawaasa muslimaa naannichaatiin qophaa’e bifa ho’aan kan geggeeffamaa jiru yoo tahu, keessummoonni iddoo gara garaa irraa affeeraman, qaamonni mootummaa fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e argamuu odeeyfannoo ni addeessa.

 

Keessummoota Sagantaa kana irratti argaman jidduu:

 

Sheikh Hajjii Ibraahim

Ustaaz Xaalibuu Ridallaah

Sheikh Tamaam Qamar

Sheikh Abdallaah Idiriis

Ustaaz Ibsaa Hasaan fi keessummoonni biroo heddu argamuu gabaafame.

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button