​​Balaa Bubbee Mozaambikitti muudateen lubbuun namoota 1000 ol dabruu gabaafame

Mozaambik khamiisa darbe irraa kaasee Hobomboleettii Idai jedhamtu, kan sa’aa tokko keessatti kiloomeetira 177 saffistuun dhahamaa jirti. Prezdaantii biyyattii Filipe Nyuse, ibsa guyyaa hardhaa miidiyaaf kenne irratti, balaa bubbee fi lolaa muudate kana hordofuun Lakkoofsi namoota du’anii 1000 ni gaha jedhe.

Waldaan Fannoo Diimaa biyyattii immoo maagaalaa Baayiraa jedhamtu keessaatti miidhaan guddaan dhaqqabuu ibse.

Comments
Loading...