Godina Arsii Magaalaa Itayyaatti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Kaayyoon sagantaa kanaa ijaarsa madrasaa magaalaa Itayyaatiif deeggarsa walitti qabuu yoo tahu, hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e saganticharraatti argamuun deeggarsa maallaqa godhee jira. Sagantaa kana irratti Ulama’oonni fi keessummoonni iddoo adda addaa irra afeeramanis  argamuun ummataaf Da’waa kan godhan tahuus odeeyfannoon ni addeessa.

 

Keessummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu: Dr Jeylaan Khadiir fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Finfinnee irraa, Ustaaz Xaalibu Ridallaah Shaashamannee irraa, Sh/ Huseen Daalee, Sh/ Hajjii Ibraahim fi Ustaaz Abdallaah Idriis Adaamaa irraa, Ustaaz Ibsaa Hasan Godina Baalee irraa, akkasumas ulamaa’onni magaalaa Itayyaa  Sh/ Muhammad-huseen Qumbii fi kanneen birootis sagantaa kan irratti argamanii jiran.

Comments
Loading...