header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Sagantaan Eebba TV Hamiltan magaalaa Harariitti geggeeffame

Sagantaa eebbaa kana irratti Ualamaa’ota gurguddoo biyya keenyaa fi hundeessitoota TV Hamiltan dabalatee keessummoonni heddu, akkasumas hawaasni muslimaa magaalaa Hararii fi naannawa isii lakkoofsaan guddaa ta’e argamee jira.

 

Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:

Sheikh Hajjii Ibraahiim

Sheikh Aadam Tuulaa

Sheikh Amiin Ibroo

Dr. Muhammad Saalih

Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa

Ustaaz Ahmaddiin Jabal

Ustaaz Kaamil Shamsuu

Ustaaz Qamar Huseen

Ustaaz Jamaal Aliiyyii fi keeysummoonni biroo hedduun jiraatuu beekameera.

 

Haaluma wal fakkaatuun guyyaa boruutis magaalaa Shaashamanneetti sagantaa eebba TV Nuuralhudaa ni geggeeffama.

Comment

Back to top button