header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Sagantaan og-barruu Islaamaa magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf ture dhoorkamuu gabaafame

Naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti sagantaan og-barruu Islaamaa “Minber Multimedia Production”qopheesse, guyyaa har’aa galma Aadaa Walloo kan magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf karoorfame ture. Hata’u malee sababa ifatti hin beekaminiin sagantaan kun kan haqame tahuu gabaafame.

Qopheessitootni sagantichaa guyyaa 15 dura ministeera aadaa fi Tuurizimii irraa xalayaa deeggarsaa fudhatuun, Bulchinsa magaalaa Dasee fi akkasumas Waajjira Aadaa fi Turiizimii magaalichaa beeksisuun hayyamni kennameefi ture. Hata’uu malee gareewwan naannicha keessaatti jibbaa Islamummaa leellisan olola dharaa “sagantichi Kan ABO’ti”jedhu eega tamsaasanii booda, hoggantoonni magaalattii sagantaan kun akka hin geggeeffamne kan dhoorkan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Keeysummoota sagantaa kana irratti hirmachuuf gara magaalaa Daseetti imalan jidduu: hayyuu seenaa Profeesar Aadam Kaamil, walitti-qabaa Koree Furmaata Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad, Ustaaz Injinar Badruu Huseen, Dr Samahar Taklee dabalatee munshidoonni fi keeysummoonni birootis jiraatuu beekameera.

Naannicha keessatti gareewwan jibbaa Islamummaa leellisaniin fi hogantoota mootummaa naannichaattin maqaa ABO jedhu maxxansuun, dhiibbaan hawaasa muslimaa irratti geggeeffamu kan hammaataa dhufe yoo tahu, goocha kana dhabsiisuuf mootummaa irraa tarkaanfiin tokkolleen fudhatamuu dhabuun immoo hawaasa muslimaa mufachiisee jira.

Sagantaa har’a dhoorkame kana dabalatee ji’oota lamaan dabran keessa qofa, sababa wal-fakkaataa taheen sagantaan Da’awaa gurguddaan 3 dhorkamuu ni yaadatama.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button