header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Koroonaa

Chaayinaan ragaa ijoo Covid-19 Dhaabbata Fayyaa Addunyaa dhoorkatte

Gareen Dhaabbata Fayyaa Addunyaa vaayirasii koroonaatiin walqabatee haala
jalqaba Chaayinaa keessa ture qorachuuf garas imale. Haata’u malee gareen ogeeyyota WHO kun mootummaan biyyattii ragaawwan ijoo fi quubsaa ta’an nu dhoorkate jechuun komate.

Miseensota garee kanaa keessaa tokko kan ta’e Profeesar Doomnik Dewyer gareen ogeeyyotaa kun nama jalqaba vaayirasichaan qabame ilaalchisee odeeyfannoo ga’aa gaafatus, Chaayinaan garuu ragaa kana kennuu diduun odeeyfannoo muraasa qofa kennite jedhe.
Hanga ammaatti Chaayinaan dhimma kanarratti homaa hin jenne. Kanaan dura garuu WHO waliin iftoominaan akka hojjettu ibsitee turte.

Gareen ogeeyyota Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kun magaalaa jalqaba vaayirasichi keessatti argamuu gabaafame, Wuhaaniin eega daawwatee booda ibsa baaseen, Koronaan Laabraatoorii Chaayinaa keessaa miliqee bahe yaada jedhu dhugeeffachuun rakkisaadha jedhee ture.

Comment

Back to top button