header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii
Trending

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 754, October 9,2022

Sagantaa namni hundi dhageeffachuu qabu

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 154ffaa

Tana Quba Qabduu?

Daa’imman Rakkina hamaa wajji dhalatan

Tafakkur

Ilmoolee xixiqqoo leencaafi qeerransis sodaatan.

Sagalee Qulqullina ol aanaa qabu Download Link xiqqaa Mobile biyya keessaatiif

Comment

Back to top button