header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii
Trending

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 754, October 9,2022

Sagantaa namni hundi dhageeffachuu qabu

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 154ffaa

Tana Quba Qabduu?

Daa’imman Rakkina hamaa wajji dhalatan

Tafakkur

Ilmoolee xixiqqoo leencaafi qeerransis sodaatan.

Sagalee Qulqullina ol aanaa qabu Download Link xiqqaa Mobile biyya keessaatiif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button