header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 764, November 14, 2022

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 159ffaa

Tana Quba Qabduu?

Yakka Maatii jiddutti raawwatame

Tafakkur

Qurxummii akkaan guddaa

 

Download Liinkii Xiqaa

Comment

Back to top button