header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 776, January 2, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 165ffaa

Tana Quba Qabduu?

Addaa Ayyaana Bara Haarayaa

Tafakkur

Hawaa

Download Liinkii Xiqqaa

 

Social Media Gaazexeessitoota Nuuralhudaa
Usmaan Abdullaxiif
Farhiyaa Aadam
Abdulnaasir Tufaa
Abuu Ibtisaam
Abbaas Ibnal Islaam
Abuu Bilaal Huseen

Comment

Back to top button