header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 784, January 30, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 169ffaa

Tana Quba Qabduu?

Qormaata Hamaa

Tafakkur

lamprey

Download Liinkii Xiqqaa

Comment

Back to top button