header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 804, June 5, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keessatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 179ffaa

Tana Quba Qabduu?

Yakka malee hidhaa umrii dheeraa

Download Liinkii Xiqqaa

Comment

Back to top button