Odeeyfannoo Biyyaa

Konfaransiin Du’aataafi Imaamota Oromiyaa geggeeffamaa jira

Konfarsii Imaamotaa fi Du’aatota Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa jiru kana Majliisni Oromiyaa kan qopheesse tahuun beekamee jira. Haaluma kanaan Prezdaantiin Majliisa Oromiyaa Sheikh Hajjii Ibraahiim fi Sheikh Amiin Ibroo konfaransii kana jalqabsiisanii jiran.

Kaayyoon konfaransichaa leenjii Du’aataa, akkaataa Soomana keessa ummata barsiisanii fi ijaarsa majlisni Oromiyaa itti jiru galmaan ga’uuf hojiilee barbaachisan irratti, hubannoo cimsuudhaaf tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.

Show More

3 Comments

  1. Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Mashaal’allaaah Tabarakallah😍😍😍😍💪💪💪💪💪💪💪✊✊✊✊✊✊✊✊
    nuf jaaradhaa Olomaa’ota Oromiyaa Rabbiin umrii keessaan nuuf haa dherressuu

  2. dubartiin takka tan soomana qadaa qabdu yoo sababii harma hoosisaatin yookaan ulfaf dandeesse soomana san qadaa baasuu dadhabde somana amma dhufe kana dabarsitee kan waggaa itti aanuu duratti baasuu ni dandeessii?

...

Back to top button