NHTV
By Nuuralhudaa
1 / 50
 1. 1 Gargaarsa Sheikh Suleeymaan Qumbii Gargaarsa Sheikh Suleeymaan Qumbii 19:36
 2. 2 Sheikh Tamaam Qaasim, Soommana Aashuuraa Sheikh Tamaam Qaasim, Soommana Aashuuraa 09:04
 3. 3 Waan garba kana keessatti bade barbaadanii hin argan. Waan garba kana keessatti bade barbaadanii hin argan. 05:30
 4. 4 App Nuuralhudaa saffisni isaa akka dabalu update godhaa App Nuuralhudaa saffisni isaa akka dabalu update godhaa 00:25
 5. 5 Simannaafi Deeggarsa Majliisa Federaalaa Magaalaa Shaashamanneetti Simannaafi Deeggarsa Majliisa Federaalaa Magaalaa Shaashamanneetti 57:32
 6. 6 ZIyaaraa Sheikh Suleeymaan Kutaa 3ffaa ZIyaaraa Sheikh Suleeymaan Kutaa 3ffaa 01:06:28
 7. 7 Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa 02:39
 8. 8 Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 2ffaa Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 2ffaa 01:09:32
 9. 9 Kiristaana wajji harka walitti nu hidhanii salaanni natti gahe Kiristaana wajji harka walitti nu hidhanii salaanni natti gahe 04:00
 10. 10 Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 1ffaa Qophii Ayyaan iidal Ad-haa, Ziyaaraa Sheikh Suleeymaan H/Qumbii Kutaa 1ffaa 01:17:32
 11. 11 Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa 01:11:35
 12. 12 Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii 05:01
 13. 13 Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa 30:54
 14. 14 Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. 02:07:54
 15. 15 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 03:12
 16. 16 Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu 06:27
 17. 17 Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu 03:52
 18. 18 Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah 05:28
 19. 19 Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre 04:48
 20. 20 Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" 03:26
 21. 21 Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame 25:29
 22. 22 Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. 05:49
 23. 23 Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu 04:48
 24. 24 Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa 09:38
 25. 25 Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame 44:05
 26. 26 Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. 05:46
 27. 27 Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo 09:58
 28. 28 Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa 12:25
 29. 29 Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa 04:42
 30. 30 Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) 04:40
 31. 31 Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir 46:41
 32. 32 RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa 01:24:20
 33. 33 Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa 23:58
 34. 34 Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan 44:18
 35. 35 Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti 01:03:05
 36. 36 Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H 01:03:31
 37. 37 Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa 01:00:01
 38. 38 Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa 26:52
 39. 39 Osoo isin taatee maal gootan? Osoo isin taatee maal gootan? 46:00
 40. 40 Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa 12:00
 41. 41 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 32:32
 42. 42 Falmataa Roorroo: Ziyaaraa iidaa Falmataa Roorroo: Ziyaaraa iidaa 01:05:13
 43. 43 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 1ffaa, 1442/2021 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 1ffaa, 1442/2021 23:08
 44. 44 Ustaaz Kamaal Amaan-Uduhiyyaafi Dalagaa Guyyaa Iidaa Ustaaz Kamaal Amaan-Uduhiyyaafi Dalagaa Guyyaa Iidaa 21:04
 45. 45 Dhaamsa Prezdantii Majliisa Oromiyaa-Baga Jala Bultii Iidaatiin Isin Gahe Dhaamsa Prezdantii Majliisa Oromiyaa-Baga Jala Bultii Iidaatiin Isin Gahe 12:47
 46. 46 Ahkaama Uduhiyyaa-Sheikh Abdussalaam Xaahir Ahkaama Uduhiyyaa-Sheikh Abdussalaam Xaahir 42:05
 47. 47 Adaba Hajjii Kutaa 8ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Kutaa 2ffaa Adaba Hajjii Kutaa 8ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Kutaa 2ffaa 12:30
 48. 48 Adaba Hajjii Kutaa 7ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Adaba Hajjii Kutaa 7ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) 11:54
 49. 49 Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii Kutaa 2ffaa: Dr Jibriill Qamar fi Dr. Abdulaziiz Muhammad Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii Kutaa 2ffaa: Dr Jibriill Qamar fi Dr. Abdulaziiz Muhammad 37:02
 50. 50 Sheikh Abdussalaam Khadiir: Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Kutaa 2ffaa Sheikh Abdussalaam Khadiir: Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Kutaa 2ffaa 30:29
Fataawaa Nuuralhudaa
By Nuuralhudaa
1 / 23
 1. 1 Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa? (Plastic Surgery) - Fataawaa Nuuralhudaa Sheikh Alii Jimmaa 02:39
 2. 2 Fataawaa Nuuralhudaa: December 5, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: December 5, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir 35:37
 3. 3 Fataawaa Nuuralhudaa: December 12, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: December 12, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir 39:21
 4. 4 Fataawaa Nuuralhudaa: November 27, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: November 27, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir 33:53
 5. 5 Fataawaa Nuuralhudaa: November 14, 2021. Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: November 14, 2021. Sheikh Abdussalaam Xaahir 34:38
 6. 6 Fataawaa Nuuralhudaa: November 7, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: November 7, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir 32:35
 7. 7 Fataawaa Nuuralhudaa: October 31, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: October 31, 2021, Sheikh Abdussalaam Xaahir 49:39
 8. 8 Fataawaa Nuuralhudaa: Sheikh Abdussalaam Xaahir Fataawaa Nuuralhudaa: Sheikh Abdussalaam Xaahir 45:05
 9. 9 Fuuraan ykn Dafqi yeroo xurii laguu uffata qulqulluu yoo tuqe Fuuraan ykn Dafqi yeroo xurii laguu uffata qulqulluu yoo tuqe 02:04
 10. 10 Dubartiin marsaa laguu keessa jirtu, Qur'aana dabalatee zikrii garagaraa qara'uu dandeettii Dubartiin marsaa laguu keessa jirtu, Qur'aana dabalatee zikrii garagaraa qara'uu dandeettii 00:49
 11. 11 Fedhiin natti hammaatee sadarkaa barnoota na dhoowwuu irra gayee jiraa, maal naaf dhaamtan Fedhiin natti hammaatee sadarkaa barnoota na dhoowwuu irra gayee jiraa, maal naaf dhaamtan 02:38
 12. 12 Suuqa amaanaa natti dhiifatan keessaa kaardii bilbilaa guuttadhee...? Suuqa amaanaa natti dhiifatan keessaa kaardii bilbilaa guuttadhee...? 02:53
 13. 13 Jecha nama kafarsiisu wallaalaan dubbatuun akkami? Jecha nama kafarsiisu wallaalaan dubbatuun akkami? 01:53
 14. 14 Nabiyyii Rabbiitiin ykn nama biraatiin kakachuun hayyamamaa? Nabiyyii Rabbiitiin ykn nama biraatiin kakachuun hayyamamaa? 00:48
 15. 15 Waliyyiin nama miidha ykn nama fayyada jedhee namni yaadu akkami? Waliyyiin nama miidha ykn nama fayyada jedhee namni yaadu akkami? 11:28
 16. 16 Fataawaa Nuuralhudaa, Sheikh Muhammad Haamiddiin, Qooda 1ffaa Fataawaa Nuuralhudaa, Sheikh Muhammad Haamiddiin, Qooda 1ffaa 29:56
 17. 17 RNH Qophii Addaa January 26, 2020 RNH Qophii Addaa January 26, 2020 13:35
 18. 18 Fataawaa Nuuralhudaa Fataawaa Nuuralhudaa 02:57
 19. 19 Tana Quba Qabduu? Fataawaa Nuuralhudaa Tana Quba Qabduu? Fataawaa Nuuralhudaa 01:08
 20. 20 Janaazaa Akkamitti Gaggeeysan? Janaazaa Akkamitti Gaggeeysan? 18:23
 21. 21 Dhalaan Da'waa gochuu dandeessii? Dhalaan Da'waa gochuu dandeessii? 02:01
 22. 22 RNH 133 December 22 2016 Fataawaa 31 RNH 133 December 22 2016 Fataawaa 31 01:09:01
 23. 23 hiikkaaf Ragaan ni barbaachisaa? hiikkaaf Ragaan ni barbaachisaa? 02:08