header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Gaachana IslaamaaOg-BarruuRNH

RNH 345, June 6, 2018, Gaachana Islaamaa

Sagantaa Gaachana Islaamaa

Sagantaa Raadiyoo 345ffaa

Qophiileen sagantaa kana keessatti isinii dhiheeysinu,

  • Gabaasa Odeeyfannoo
  • Qophii Hayaatussalaf
  • Gaachana Islaamaa
  • Barnoota Aqiiqaa Qulqulluu

Gabaasa Odeeyfannoo

Qophii: Abbaas Ibnal Islaam

 

  • Manni maree bakka bu’oota ummataa murtii mana maree Ministeerotaa raggaasisuu
  • Ityoophiyaan Waliigaltee Aljeers haalduree tokko malee kan fudhattu tahuu beeksisuu
  • Keeniyaan Boba’aa oomishtee gabaa biyya alaatiif dhiheeysuu
  • Arjantiinaan tapha kubbaa miilaa Al Quds keessatti Israa’el wajji taphachuuf karoorfatte haquu fi odeeyfannoolee biroo saganataa guutuu irraa dhageeyfadhaa.

Hayaatussalaf

 

Qur’aanaafi Salafoota kutaa 2ffaa
Qophii: Sheikh Muhammad Waadoo

 

Gaachana Islaamaa

Islaamummaan Furmaata Namummaatii? kutaa 9ffaa
Gama Afaan oromoo kan hiike: Abu Ibtisaam
Sagalee: Muhammad Siraaj fii Abbaas Ibnal Islaam

 

Barnoota Aqiidaa Qulqulluu

Qophii: Ustaaz Huseen Soraa Booranaa

Aqiidaa Ahbaashii fi Jallina isii, ragaa qabatamaa wajjiin.

 

Download Liink Xiqqaa Mobile Biyyaatiif Sagalee Qulqullina Qabu HD Download Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button