Odeeyfannoo

Naannolee heddu keessatti walitti bu’iinsi hammaachaa dhufuun gabaafame

Weerarri Liyyuu Poolisiin naannoo Soomalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti raawwatu guyyaa har’aa itti fufuun namootni afur ajjefamanii lama ammoo kan madayan tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Aanicha keessatti haleellaa liyyuu poolisitiin guyyoota afran dabran keessatti qofa namootni 17 akka ajjeefamanii fi 25 ammoo kan madaayan tahuun beekame.

Gama biraatiin ammoo Bulchiinsa Naannoo Kibbaa Magaalota walqixxee fi Hawaasaa keessatti walitti bu’iinsa uumameen lubbuu namaa fi qabeenyi kan bade tahuu gabaasni naannicha irraa argame ni mul’isa. Magaalaa walqixxee keessatti walitti bu’iinsa Saba Qabeenaa fi Guraagee jiddutti uumameen lubbuun namaa fi qabeenya heddu irratti miidhaan cimaan gahee jira. Walitti bu’iinsi guyyaa dheengaddaa jalqabame har’as kan itti fufe tahuu ganaasni arganne ni mul’isa.

Haaluma walfakkaatuun naannoo Kibbaa Magaalaa Hawaasaa keessatti guyyaa dheengaddaa ayyaana waggaa haaraya Ummata Sidaamaa irratti mormii jalqabame hordofuun tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namoonni heddu miidhamanii jiru. Mormii guyyaa hardhaa Magaalaa Hawaasaa keessatti geggeeffame irratti loltoonni makkalaakayaa dhukaasa baniin lubbuun namaa dabruun beekamee jira.

 

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

19 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

22 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago