Muummichi Ministeeraa Hogannaa ABO Shanee Obbo Dawud Ibsaa waliin mari’aate

Muummichi Ministeeraa Dr Abiy Ahmad Daaw’annaa hojiitiif gara Eertiraa imaluun mootummaa Eertiraa waliin eega mari’ateen booda, hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO- Shanee) waliin mari’atee jira. Dr Abiy Ahmad fi Obbo Daawud Ibsaa haala gareen kun gara biyyaatti deebi’u fi dhimmoota biro irrattis kan mari’aatan tahuu dubbi himaa Addichaa kan tahe Obbo Toleeraa Adabaa BBC’f hime.

Obbo Toleeraan BBC’f akka himetti
Qamoonni lamaan yeroo gabaabaa keessatti ammas biyya alaatti marii Isaanii kan itti fufan tahuu, mariin kun yoomii fi eessaatti akka tahe garuu kan hin ibsin tahuu odeeyfannoon ni mul’isa.

Marii amma godhan irratti kan walii galanii fi fulduraaf immoo qabxiiwwan adda addaa irratti kan mari’aatan tahuus beekameera.

Dhiheenya kana Parlaamaan Itoophiyaa labsii Shororkeesummaa Adda Bilisumaa Oromoo ABO dabalatee Ginboot Sabaatii fi Adda Bilisumaa Biyyoolessa Ogaadeen irrratti Mootummaan Itiyoophiyaa dabarsee ture kaasuun ni yaadatama.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

21 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

23 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago