header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Jilli Ulamaa’otaan Durfamu Lammiilee Naannoo Somaalee Irraa Buqqa’an Ziyaaran

Jilli Ulamaa’otaan Hogganamu kan lammiilee naannoo somaalee irraa buqqa’an daawwachuuf imale, nagayaan qubatee ziyaaraa eegalee jira. ALHAMDULILLAAH

Comment

Back to top button