header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Jilli Ulamaa’otaan Durfamu Lammiilee Naannoo Somaalee Irraa Buqqa’an Ziyaaran

Jilli Ulamaa’otaan Hogganamu kan lammiilee naannoo somaalee irraa buqqa’an daawwachuuf imale, nagayaan qubatee ziyaaraa eegalee jira. ALHAMDULILLAAH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button