header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Finfinnee keessatti Meeshaan Waraanaa lakkoofsaan heddu ta’e too’annaa jala oole

Komishiinni Poolisii magaalaa Finfinnee meeshaalee waraanaa karaa seeraan alaatiin biyya seene to’annaa jala kan oolche ta’uu beeksise. Meeshaaleen waraanaa kunniin Makiinaa boottee boba’aa keessatti  dhoksaan fe’amee, magaalattii keessa socho’aa osoo jiru too’annaa jala kan oole tahuus odeeyfannoon ni mul’isa.

Comment

Back to top button