ODUU GAMMACHUU Nuuralhudaa irraa

Akkuma beekamu Miidiyaan Nuuralhudaa waggaa 2 oliif Social Media irratti hawaasa intarneeta fayyadamu tajaajilaa turee jira. hojii kana gara sadarkaa internaashinaalaatti guddisuuf Ameerikaa Kutaa Minnesota irraa hayyama hojii fudhannee tarkaanfii itti aanutti cehuuf sochii kan eegalle yoo tahu; Biyya keessattis waan barbaachisu hunda guuttannee kallattii barbaadamu hundaan hawaasa keenya tajaajiluuf hojii aarsaa guddaa barbaadutti kan seenne tahuu gammachuu guddaan isin beeksisna.

Bulchiinsa Walii galaa Garee Sumayyootaafi Bilaalotaa fi
Bulchiinsa Miidiyaa Nuuralhudaa irraa

Comments
Loading...