header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

BREAKING: Sa’uudiin gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii qonsilaa Istanbul keessatti ajjeefamuu amante

Sa’uudiin gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii  qonsilaa Istabul keessatti walitti bu’iinsa namoota waliin  uumameen kan du’e tahuu, qorannoo geggeessiteen kan mirkaneeffate tahuu beeksiste. Ejensiin odeeyfannoo biyyattii akka gabaasetti, ajjeechaa gaazexeessaa kanaatiin walqabatee,  Itti aanaan hogganaa humna tikaa Sa’uudii Ahmad Al-asiri  fi gorsaa ol’aanaan mana marii Amiirotaa Sa’uud Al-qaxaanii taayitaa irraa ari’amanii jiran. Dabalataanis namoonni 18 too’annaa jala kan oolan tahuu gabaasichi ni mul’isa.

Mootummaan Sa’uudii Jamaal qonsilaa keessatti ajjeefamuu haa amanu malee reeffi isaa eessa akka jiru hin himne.

Jamaal Khaashoqji October 2/2018 qonsilaa Istanbul eega seeneen booda achi buuteen isaa kan dhabame yoo tahu, Turkiyaan gaazexeessaan kun humnoota tika Sa’uudiitiin qonsilaa keessatti eega ajjeefamee booda, reeffi isaa cicciramee kan gatame tahuu raga sagalee fi viidiyoo akka qabdu ibsaa turte. Haa ta’u malee mootummaan Sa’uudii Jamaal qonsilaa keessaa bahee jira, kanaan alatti dhimma isaa quba hin qabu jechuun waakkataa ture. Haa ta’u malee Sa’uudiin dhiibbaa guutuu addunyaa irraa irratti cimaa dhufe hordofuun Turkiyaa waliin qorannoo geggeessuuf walii galuun isii ni yaadatama.

 

 

 

 

Comment

Back to top button