header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Manni Maree walii gala Dhimmoota Islaamaa caalbaasii iddoowwan naannawa masjiida Anwaaritti argaman gurguruuf bahe uggure

Manni marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee iddoowwan naannawa masjiida Anwaaritti argaman, abbootii qabeenyaatti gurguruuf caalbaasii baasuu isaa gabaasuun keenna ni yaadatama. Xalayaa guyyaa hardhaa mana marii dhimmoota Islaamaa Federaala irra baheen, Manneen maree Islaamaa magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti hojiin hojjatamu kamiyyuu, beekkamtii mana marii majliisa walii galaatiin ala tahuu akka hin qabaanne ibsuun, Caalbaasiin manni marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee baase kun beekamtii isaa malee waan taheef kan uggure tahuu ibse.

Comment

Back to top button