header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Paartiin Dimookraatawaa Amaaraa fi  Paartiin Sochii Saba Amaaraa  waliin  hojjatuuf walii galan

Paartiileen lamaan haala siyaasaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiru bu’uura godhachuun eega xiinxallnii booda, dhimmoota  waloo irratti waliin hojjatuuf kan walii galan tahuu beeksisan. Waltajjii marii guyyaa har’aa geggeessan irratti hoggantoonni ADP 11 fi hoggantoonni Sochii Saba Amaaraa 9 kan argaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

 

Paartiileen lamaan, dhimmoota nageenyaa, misoomaa fi dhimmoota ummata Amaaraa irratti waliin hojjatuuf,  gama lamaan irraa koree hojii raawwachiistuu akka filanii fi namoota filaman fuul-duratti kan ifa godhan tahuu ibsan.

PNA

Comment

Back to top button