header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Aanaa Gursuum araddaa Warra Sayyootti sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame

Godina Harargee bahaa aanaa Gursuum ganda Warra Sayyootti guyyaa har’aa sagantaan Da’awaa guddaan gegeeffamaa kan oole tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Sagantaan kun jila ulamaa’ota gur guddoo biyya keenyaa kan tahan Sheikh Aadam Tuulaa fi Sheikh Muusaa Su’aalaatiin durfamuun kan qophaa’e yoo tahu, hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu tahe sagantaa kana irratti kan argame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Kaayyoon sagantaa kanaa guddaan naannichatti firqaaleen Ahbaashi fi Kawaarijaa ummata burjaajessuun tokkummaa ummataa diiguu irratti bobba’uu isaanii hordofuun kan qophaaye yoo tahu, ulamaa’onni ummataaf hubannoo kennuuf kan qopheessan tahuu namni saganticha irratti hirmaate nuuf hime.

Ulamaa’ota fi Keessummoota sagantaa kana irratti argamuun dhaamsa ummataaf dabarsan jidduu:
Sheikh Aadam Tuulaa
Sheikh Muusaa Su’aalaa
Sheikh Jamaal Haajii
Sheikh Muhammad Arroylee fi keessummoonni biroo hedduun sagantaa kana irratti hirmaatanii jiru.
#Aanaa_Gursuum #Sagantaa_Dawaa

 

Comment

Back to top button