header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Gindhiir keessatti Kolleejjii Jaami’ul Kheeyri Ijaaruuf dhakaan bu’uuraa kaa’ame

Godina Baalee magaalaa Gindhiir keessatti kolleejjii Islaamaa ijaaruuf dhakaan bu’uuraa kan kaa’ame yoo tahu, ijaarsa kolleejjii kanaa ilaalchisee hawaasni magaalatti masjiida Hudaa keessatti marii bal’aa kan geggeesse tahuu gabaafame.  Kolleejjii Islaamaa kana ijaarsiisuuf hawaasni muslimaa magaalaa Gindhiir gumaata godhaa kan ture akka taheefi,  ummanni muslimaa bal’aanis ijaarsa kolleejjii kanaatiif gama hundaan tumsa akka godhu waammichi kan godhame tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa.

 

Sagantaa dhakaa bu’uuraa kaa’uu Jum’aa hardhaa geggeeffame kana irratti, ulamaa’onni gurguddoon naannawa sanii, akkasumas hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e argamuun deeggarsa kan godhe tahuus odeeyfannoon ni addeessa.

 

Comment

Back to top button